Ariane de Bonvoisin – De första 30 dagarna

Har du något område inom personlig utveckling där du skulle vilja genomföra en förändring?

Ariane de Bonvoisin – De första 30 dagarna
Ariane de Bonvoisin – De första 30 dagarna

Denna bok ger dig möjligheten att utvecklas enklare än du tidigare trott. Här kommer en sammanfattning av de 9 principer som Araine menar utgör en bas för personlig utveckling och möjliggör förändring (varje princip utgör ett kapitel i boken):

1) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen har positiva trosatser. Utmana dig själv just nu till att utveckla nya föreställningar: om dig själv, om förändringen du vill ta tag i, och om livet i allmänhet. Ingenting kommer att ha större inverkan på hur du rör dig genom en förändring.
2) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att förändring alltid innebär något positivt i deras liv. Varje förändring har en gåva. Även om det är naturligt att tycka att det är svårt att ändras så är det är viktigt att komma ihåg att det alltid finns två sidor av varje mynt och att något positivt alltid kommer att inträffa. Detta är den absolut viktigaste tron för dig under de första trettio dagarna av en förändring.
3) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att de är starka och kan ta sig igenom vad som helst. Du är mycket starkare, mycket smartare och mycket mer intuitiv än du någonsin har fått höra från någon annan. Du är mer motståndskraftig och mer kraftfull. När du verkligen känner och tror detta så kommer du att kunna gå igenom vilken förändring som helst – även den svåraste man kan ana.
4) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att varje utmanande känsla de känner inte kommer att stoppa dem och kommer leda sig själva till positiva känslor som hjälper dem att må bättre. Negativa känslor kan göra det svårare för oss att genomföra en förändring, medan positiva känslor kan hjälpa oss att gå igenom en förändring på ett enklare, snabbare och mer medvetet sätt.
5) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att ju snabbare de accepterar förändringen, desto mindre smärta och svårighet kommer de att känna. Släpp tanken på hur livet ska vara. Acceptera situationen som den är, då har du paradoxalt nog också lättare att förändras!
6) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen använder frågor och ord som ger de energi, tänker bättre tankar och uttrycker sina känslor. När du har fastnat som mest, fundera på hur du kan tala med andra ord, tänk en något bättre tanke, och komma i kontakt med hur du mår. Detta kan medföra att du kommer tillbaks på banan på bara några minuter!
7) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att de är anslutna till något som är större än de själva. När allt omkring dig förändras, leta efter den del av dig som inte ändras. Den del som är lugn, centrerad och alltid där.
8) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen är inte ensamma; de omger sig med personer som hjälper dem och som har rätt trosatser och kompetenser. De skapar en miljö som främjar deras förändring. En av våra största brister som människor är att vi ofta tänker att vi är ensamma. Oavsett situation så finns det alltid, alltid någon som kan hjälpa.
9) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen handlar. De har en plan och vet hur de ska ta hand om sig själva. Ageranden kommer i många former. Vissa är stora och uppenbara, vissa är så små att man kan tro att de är irrelevanta. Men för varje god handling du tar så har du tagit ett beslut om att gå vidare. Detta ger en signal till både dig själv (medvetet och undermedvetet) och till din omgivning att du menar allvar!

”The First 30 Days” är en självhjälpsbok skriven av Ariane de Bonvoisin som fokuserar på att hantera förändringar och övergångar i livet. Boken ger råd och verktyg för att navigera genom nya situationer och utmaningar på ett effektivt sätt.

”The first 30 days” är en självhjälpsbok skriven av Ariane de Bonvoisin som fokuserar på hur man kan skapa positiva förändringar i sitt liv under de första 30 dagarna. Boken ger läsaren verktyg och råd för att ta kontroll över sitt liv och skapa en mer meningsfull och lycklig tillvaro.

Man kan använda ethereum time för att skapa en struktur och rutin under de första 30 dagarna av en förändringsprocess. Genom att sätta upp specifika mål och tidsramar kan man använda ethereum time för att hålla sig själv ansvarig och motiverad att fortsätta arbeta mot sina mål. Ethereum time kan vara ett effektivt verktyg för att skapa en positiv förändring och ta kontroll över sitt liv.

 

Fundera nu kring vilken av de nio principerna som du kan dra större nytta av? Hur kan du göra det mer konkret? Gör det nu!

Hur tidigt i åldrarna kan man få hjälp med KBT?

Som du ser så kan barnet börja vid 3 års åldern. Så det är viktigt att ditt barn har det bra innan barnet fyller 3 år. Tex så är det viktigt med att ha en bekväm barnvagn. Vi rekommenderar cybex barnvagn för ditt barn så att barnen kan ligga bekvämt innan man kommer i gång med KBT eller annat beroende på vilka psykiska hinder ditt barn får i framtiden.

Här har du två olika modeller av barnvagn som är superbra.
Här har du två olika modeller av barnvagn som är superbra.

Förskolebarn (3-6 år)

För barn i förskoleåldern anpassas KBT ofta till att vara mer lekbaserad och involvera föräldrar eller vårdnadshavare. Målen kan vara att hantera specifika beteendeproblem, utveckla sociala färdigheter eller minska ångest och rädslor.

 • Metoder: Användning av berättelser, rollspel och lekterapi. Föräldrar får ofta verktyg och strategier för att hantera och förbättra barnets beteende.
 • Exempel på problem: Separationångest, specifika fobier, trotsbeteende.

Skolbarn (6-12 år)

För skolbarn kan KBT fokusera mer direkt på att förändra tankemönster och beteenden, och det kan vara lättare att involvera barnet i samtal och övningar.

 • Metoder: Strukturerade samtal, beteendeövningar, rollspel och hemläxor. Barnet lär sig att identifiera negativa tankar och ersätta dem med mer realistiska och positiva tankar.
 • Exempel på problem: Ångest, depression, ADHD, skolvägran, mobbning, sociala färdigheter.

Tonåringar (13-18 år)

Tonåringar kan delta i KBT på en nivå som liknar vuxna. Terapin kan fokusera på mer komplexa problem och involvera mer självständigt arbete.

 • Metoder: Strukturerade samtal, kognitiva omstruktureringar, exponeringsterapi, problemlösning och hemläxor. Terapin kan också inkludera tekniker för att hantera stress och förbättra självkänslan.
 • Exempel på problem: Depression, ångest, ätstörningar, självkänsla, relationsproblem, missbruk.

Faktorer som Påverkar Starten

 • Utvecklingsnivå: Barnets kognitiva och emotionella utvecklingsnivå är viktig. Terapeuten anpassar metoder och tekniker för att matcha barnets förmåga att förstå och delta.
 • Specifika problem: Typen av problem eller störning som barnet upplever kan påverka när och hur KBT inleds.
 • Föräldrars engagemang: För yngre barn är föräldrarnas engagemang och deltagande i terapin ofta avgörande för framgången.

Tillgång till KBT

 • Primärvården: I många fall kan du få en remiss från en barnläkare eller psykolog.
 • Skolans resurser: Skolpsykologer eller skolkuratorer kan också vara en resurs för att få tillgång till KBT.
 • Privat praktik: Många psykologer och terapeuter erbjuder KBT för barn och ungdomar.

KBT kan vara en mycket effektiv behandlingsmetod för barn och ungdomar när den anpassas till deras utvecklingsnivå och specifika behov. Om du tror att ditt barn kan dra nytta av KBT, är det en bra idé att tala med en professionell inom mental hälsa som kan ge råd och vägledning om nästa steg.

Vilka olika psykiska diagnoser finns det och hur känner man igen dem?

Det finns många olika psykiska diagnoser, var och en med sina egna specifika symtom och kriterier för diagnos.

Här är en översikt över några av de vanligaste psykiska diagnoserna och hur man kan känna igen dem:
Svårt att veta vilka psykiska hinder man har när man bara mår allmänt psykisk dåligt. Bästa sättet är att prata med någon inom vården och få en utredning. Denna konst är av Marianne Hiort Af Ornäs
Svårt att veta vilka psykiska hinder man har när man bara mår allmänt psykisk dåligt. Bästa sättet är att prata med någon inom vården och få en utredning. Denna konst är av Marianne Hiort Af Ornäs

1. Depression (Major Depressive Disorder)

Symptom:

 • Ihållande känslor av ledsamhet eller tomhet
 • Förlust av intresse eller glädje i aktiviteter
 • Förändringar i aptit och vikt
 • Sömnproblem (för mycket eller för lite sömn)
 • Trötthet eller brist på energi
 • Känslor av värdelöshet eller överdriven skuld
 • Koncentrationssvårigheter
 • Återkommande tankar på döden eller självmord

2. Ångestsyndrom (Anxiety Disorders)

Symptom:

 • Ihållande oro eller rädsla som är oproportionerlig mot situationen
 • Fysiska symtom som hjärtklappning, svettning, skakningar och andnöd
 • Känslor av rastlöshet eller att vara på spänn
 • Svårigheter att kontrollera oron
 • Undvikande beteenden relaterade till ångestkällor

3. Bipolär sjukdom (Bipolar Disorder)

Symptom:

 • Växlingar mellan maniska och depressiva episoder
 • Maniska episoder inkluderar ökad energi, minskat sömnbehov, grandiositet, impulsivt beteende
 • Depressiva episoder liknar symptom på depression

4. Schizofreni

Symptom:

 • Hallucinationer (hörsel- eller synhallucinationer)
 • Vanföreställningar (irrationella och falska övertygelser)
 • Desorganiserat tänkande och tal
 • Svårigheter att känna känslomässig respons
 • Social isolering och försämrad funktion

5. Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Symptom:

 • Återkommande och påträngande minnen av ett traumatiskt event
 • Mardrömmar relaterade till traumat
 • Flashbacks där individen återupplever traumat
 • Undvikande av påminnelser om traumat
 • Negativa förändringar i tankar och humör
 • Hypervigilans och ökad reaktivitet

6. Obsessiv kompulsiv sjukdom (OCD)

Symptom:

 • Obehagliga och påträngande tankar (tvångstankar)
 • Upprepade beteenden eller mentala handlingar (tvångshandlingar) som individen känner sig tvingad att utföra
 • Ångest eller obehag när tvångstankar och tvångshandlingar inte kan utföras

7. Ätstörningar (Eating Disorders)

Anorexia nervosa:

 • Extrem rädsla för att gå upp i vikt
 • Allvarlig begränsning av matintag
 • Förvrängd kroppsuppfattning Bulimia nervosa:
 • Återkommande episoder av hetsätning
 • Kompensatoriska beteenden som kräkningar, överdriven motion eller missbruk av laxermedel Hetsätningsstörning (Binge Eating Disorder):
 • Återkommande episoder av hetsätning utan kompensatoriska beteenden

8. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Symptom:

 • Svårigheter med uppmärksamhet och koncentration
 • Hyperaktivitet och rastlöshet
 • Impulsivitet
 • Svårigheter att organisera uppgifter och aktiviteter

9. Paniksyndrom (Panic Disorder)

Symptom:

 • Återkommande och oväntade panikattacker
 • Intensiv rädsla eller obehag under en panikattack
 • Fysiska symtom som hjärtklappning, svettningar, skakningar och känslor av kvävning
 • Rädsla för framtida panikattacker och undvikande av situationer där attacker har inträffat

10. Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Symptom:

 • Överdriven och ihållande oro över flera områden av livet
 • Svårigheter att kontrollera oron
 • Fysiska symtom som muskelspänningar, trötthet, irritabilitet och sömnproblem

11. Social ångestsyndrom (Social Anxiety Disorder)

Symptom:

 • Intensiv rädsla för sociala situationer
 • Rädsla för att bli negativt bedömd eller förlägen
 • Undvikande av sociala interaktioner
 • Fysiska symtom som rodnad, svettningar, skakningar och illamående i sociala situationer

12. Borderline personlighetsstörning (BPD)

Symptom:

 • Instabila och intensiva relationer
 • Kraftiga humörsvängningar
 • Rädsla för övergivenhet
 • Impulsivt och riskfyllt beteende
 • Kroniska känslor av tomhet
 • Svårigheter med självbild och identitet

13. Autismspektrumtillstånd (AST)

Symptom:

 • Svårigheter med social kommunikation och interaktion
 • Begränsade och repetitiva beteenden och intressen
 • Sensoriska känsligheter

Det är viktigt att notera att endast en kvalificerad professionell, såsom en psykolog, psykiater eller annan mentalvårdspersonal, kan ställa en korrekt diagnos. Om du eller någon du känner upplever symptom som påverkar det dagliga livet, är det viktigt att söka professionell hjälp.

Många med ad/hd kan ha spelmissbruk som tex att de spelar på betting utan licens för att se om de kan vinna.

Vill du driva en e-handel för att sälja böcker inom personlig utveckling och inte har ett företag kan du antingen fakturera utan företag eller fakturera utan bolag. Detta genom Sverigesbastaforetag.se Sveriges bästa företag!

 

Hur vet man om man har AD/HD?

Att veta om man har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan vara en komplex process eftersom symptomen kan variera och överlappa med andra tillstånd.

Hur vet man om man har AD/HD? Halva hjärnan är alltid någon annanstans när folk pratar med en.
Hur vet man om man har AD/HD? Halva hjärnan är alltid någon annanstans när folk pratar med en.
Det är viktigt att få en professionell utvärdering av en läkare eller psykolog för en korrekt diagnos.
Här är en översikt över de steg och kriterier som används för att diagnostisera ADHD:

1. Känn till symptomen

ADHD delas in i tre huvudtyper beroende på vilka symptom som är mest framträdande:

a) Ouppmärksamhet:

 • Svårigheter att hålla uppmärksamheten på uppgifter eller lekar.
 • Gör ofta slarvfel i skolarbete eller andra aktiviteter.
 • Verkar inte lyssna när man talar direkt till dem.
 • Följer inte instruktioner och misslyckas med att slutföra skolarbete eller arbetsuppgifter.
 • Svårigheter att organisera uppgifter och aktiviteter.
 • Undviker eller ogillar uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning.
 • Tappar ofta bort saker som behövs för uppgifter och aktiviteter.
 • Är lättdistraherad av yttre stimuli.
 • Är ofta glömsk i dagliga aktiviteter.

b) Hyperaktivitet/impulsivitet:

 • Fipplar eller plockar ofta med händer eller fötter, eller vrider sig i stolen.
 • Har svårt att sitta stilla på en plats.
 • Springer eller klättrar ofta omkring i situationer där det är olämpligt.
 • Har svårt att leka eller engagera sig lugnt i fritidsaktiviteter.
 • Är ofta ”på språng” eller beter sig som om de är ”drivna av en motor”.
 • Pratar överdrivet mycket.
 • Kastar ofta ur sig svar innan frågor är färdiga.
 • Har svårt att vänta på sin tur.
 • Avbryter eller inkräktar ofta på andras samtal eller spel.

2. Självutvärdering

Om du känner igen dig i flera av dessa symptom, kan det vara bra att göra en självutvärdering. Det finns också online-verktyg och självtest som kan ge en första indikation. Kom ihåg att dessa inte är definitiva diagnosverktyg utan bör följas upp med professionell hjälp.

3. Sök professionell hjälp

För en officiell diagnos är det viktigt att träffa en läkare, psykolog eller psykiater som är specialiserad på ADHD. Processen kan inkludera:

 • Anamnes: Intervju om dina symtom, din medicinska och psykosociala historia.
 • Observationer: Din beteende kan observeras direkt eller genom rapporter från föräldrar, lärare, eller andra personer i din omgivning.
 • Formella tester: Psykologiska tester och bedömningar kan användas för att utesluta andra tillstånd och bekräfta ADHD.

4. Differentialdiagnos

ADHD-symtom kan överlappa med andra tillstånd som ångest, depression, sömnstörningar, inlärningssvårigheter och mer. En noggrann utvärdering hjälper till att identifiera om ADHD är den primära orsaken till symtomen eller om det finns andra bidragande faktorer.

5. Diagnoskriterier enligt DSM-5

En officiell diagnos av ADHD görs ofta med hjälp av kriterier från DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). För att få diagnosen måste symtomen ha funnits i minst sex månader och påverka funktionsförmågan negativt i två eller flera miljöer (t.ex. hemma, i skolan eller på jobbet). För vuxna kan kriterierna anpassas något.

6. Behandling och hantering

Om du får en ADHD-diagnos, finns det flera behandlingsalternativ som kan hjälpa:

 • Medicinsk behandling: Läkemedel som stimulerande medel eller icke-stimulerande medel kan användas för att förbättra koncentration och minska hyperaktivitet och impulsivitet.
 • Terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) och annan terapi kan hjälpa till att hantera symtom och utveckla strategier för att förbättra funktionsförmågan.
 • Livsstilsförändringar: Strukturerade rutiner, regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kost och sömnvanor kan också vara till hjälp.

Att förstå och hantera ADHD är en process som kräver tid och ansträngning, men med rätt stöd och strategier kan individer med ADHD leva fullvärdiga och framgångsrika liv.

Casinon utan svensk licens

Du kan också tjäna pengar till klassen om du vill. Du kan också tjäna pengar till laget genom att sälja böcker om personlig utveckling  eller kaffe som är bra för hälsan genom Jerlegårsdbutik. Genom att köpa kaffe online kan du koppla av medans du säljer böckerna. Samt det går även bra att tjäna pengar till föreningen om du jobbar ideellt med någon typ av sådan verksamhet.

Bor du i Uppsala behöver anlita en SEO byrå Uppsala kan du kontakta SEO byrån Kronprinsessan

Dessutom är det värt att notera att CBD olja Sverige kan vara ett populärt tillskott som man kan köpa hem och ha som dekoration samt för nyttans skull.

Industrivägg med skjutdörr

Industrivägg med skjutdörr har blivit allt mer populära inom inredning och arkitektur.

Industrivägg med skjutdörr
Industrivägg med skjutdörr

Det är en typ av glasvägg som kännetecknas av sin industriella estetik, ofta med spröjsade rutor och kombinationen av stål eller järnramar med glas. Dessa väggar skapar eleganta rumsavskiljare och kan användas i såväl bostäder som kontors och restaurangmiljöer. De bidrar till en känsla av rymd och öppenhet samtidigt som de ger en unik och sofistikerad design.

 

Effektiva lösningar för moderna miljöer

Smidesrum är ett svenskt företag som specialiserar sig på handgjorda industriväggar i glas och precisionsstål. Dem har en stark passion för kvalitet och kombinerar traditionella smideskonster med modern design för att skapa hållbara och vackra produkter. 

Grundläggande om industriväggar med skjutdörr

Industrivägg med skjutdörr är en populär och funktionell lösning för att skapa avskiljning och zonindelning i olika typer av utrymmen. De kan variera i utformning och materialval, men de mest förekommande materialen är glas och stål. I denna sektion kommer vi att förklara mer om materialvalet, kvaliteten, samt hur industriväggar kan anpassas efter olika behov och mått.

Material och kvalitet

Huvudmaterialet i en industrivägg är oftast glas, framförallt lamellglas, som ger en elegant och minimalistisk estetik. Det är vanligt att man använder härdat glas för extra hållbarhet och säkerhet, då det är mer tåligt än vanligt glas vid exempelvis stötar och slag. Stålet som används för att hålla glaset på plats, fungerar som ram och struktur för väggen. Stålet är både starkt och hållbart så att industriväggen kan klara av belastningar och påfrestningar vid daglig användning.

Mått och anpassning

En måttanpassad industrivägg är en fördelaktig lösning för att skapa zoner och avskärmning som passar perfekt för det specifika utrymmet. Industriväggar kan anpassas efter olika behov, exempelvis med avseende på bredd, höjd och tjocklek. Det är möjligt att lägga till fler glaspaneler, skjutdörrar kan även anpassa stålramens färg för att skapa en harmonisk inredning som smälter in i rummets övergripande design.

Ljus och rymd

Industriväggar har en modern design och användning av glas som skapar en känsla av öppenhet i de utrymmen de används i. Genom att använda industriväggar kan ljusinsläppet bibehållas och naturligt ljus sprids lätt genom hela rummet. 

I korthet kombinerar industriväggar design och funktionalitet genom anpassningsbara lösningar som har en modern design som sprider naturligt ljus och ger lokaler en känsla av öppenhet.

Flexibilitet och anpassning

En av de viktigaste fördelarna med industriväggar är deras flexibilitet. Dessa system är inte bara enkla att anpassa, men också mycket funktionella. Eftersom de kan skräddarsys efter ens specifika behov, kan industriväggar användas för att skapa separata arbetsområden i ett öppet kontorslandskap eller för att dela upp ett stort vardagsrum.

Ljudisolering

Industriväggar från Smidesrum erbjuder en hög nivå av ljudisolering, med en ljudklass på 40 dB testat och godkänt av RISE. Detta gör dem särskilt lämpliga för miljöer där det är viktigt att minska ljudnivåer, såsom kontor, mötesrum och bostadsområden. Denna ljudisolering säkerställer en tyst och behaglig atmosfär, vilket bidrar till både produktivitet och komfort.

Montering och leveranstid

Smidesrums utför Installationer av en måttanpassad industriväggar. Montaget utförs av erfaren personal, vilket säkerställer en högkvalitativ och hållbar produktlösning. Deras industriväggar handtillverkas för att passa varje projekts unika önskemål. Leveranstiden varierar beroende på projektets omfattning och valda material, men Smidesrum strävar alltid efter att erbjuda marknadens snabbaste leveranser och konkurrenskraftiga priser.

Säkerhet och underhåll

Dessa väggar är skapade för både privat och kommersiellt bruk. De är väldigt tåliga och säkra. Produkterna kännetecknas av sin styrka och hållbarhet, tack vare användning av kvalitetsmaterial och gedigen konstruktion. Underhåll av en industrivägg är minimalt, men det rekommenderas att rengöra glaset regelbundet för att bibehålla glasväggens professionella utseende. När det gäller handtag, är det viktigt att välja en pålitlig och slitstark modell, eftersom de används frekvent och bidrar till väggens övergripande funktion samt utseende.

Jobbar du som föreläsare eller coach?

Då är det bra med en lugnande inredning med ljusa färger som bilden ovan.

Om du söker en riktig föreläsare eller coach:

Det finns många professionella föreläsare och coacher som erbjuder sina tjänster inom dessa områden. Här är några steg för att hitta en:

 1. Universitet och Högskolor: Många institutioner erbjuder workshops och föreläsningar av experter inom olika områden.
 2. Online Plattformar: Webbplatser som Coursera, Udemy och LinkedIn Learning erbjuder kurser av erfarna instruktörer.
 3. Professionella Organisationer: Det finns många professionella organisationer som erbjuder föreläsningar och coaching, till exempel CFA Institute för finans och investeringar.

Om du har specifika frågor eller behöver mer detaljerad hjälp, är du välkommen att fråga!

Att få hjälp med att komma tillbaka till livet igen

Stort engagemang och kunskap för att få ut kvinnor i arbetslivet igen

Agneta Bravélius är en författarinna och har varit rehabiliteringskonsult som har gjort stor skillnad i livet för många kvinnor som står inför arbetslöshet och sjukskrivningar. Hennes engagemang och kunskap har varit till stor hjälp för kvinnor som behöver stöd och vägledning för att återgå till arbetslivet.

Som rehabiliteringskonsult har Agneta Bravélius arbetat med att stötta kvinnor genom svåra perioder av sjukdom och arbetslöshet. Hon har hjälpt dem att hitta nya vägar för att komma tillbaka till arbetslivet och få en meningsfull tillvaro. Genom sitt arbete har hon bidragit till att bryta tabun kring sjukskrivningar och arbetslöshet, och att lyfta fram vikten av att ge kvinnor stöd och möjligheter att komma tillbaka till arbetslivet.

När slöjorna faller

Agneta Bravélius har också skrivit en bok som heter När slöjorna faller, som är utgiven av Síljans Måsar. I boken tar hon upp viktiga frågor kring kvinnors hälsa och välbefinnande, och ger konkreta råd och tips för hur kvinnor kan ta kontroll över sin situation och komma tillbaka till arbetslivet på ett hållbart sätt. Boken är en viktig resurs för kvinnor som behöver stöd och inspiration för att komma vidare i livet.

Genom sitt arbete som rehabiliteringskonsult och författarinna har Agneta Bravélius gjort en stor insats för kvinnor som står inför utmaningar som arbetslöshet och sjukskrivningar. Hon har visat att det är möjligt att komma tillbaka till arbetslivet och få en meningsfull tillvaro, även efter svåra perioder av sjukdom och arbetslöshet. Hennes engagemang och kunskap har inspirerat och motiverat många kvinnor att ta kontroll över sin situation och ta steg mot en bättre framtid.

 

Att få hjälp med att komma tillbaka till livet igen
Att få hjälp med att komma tillbaka till livet igen

 

Agneta Bravélius är en förebild för många kvinnor som kämpar med arbetslöshet och sjukskrivningar. Hennes engagemang och stöd har gjort stor skillnad i livet för många kvinnor, och hennes bok När slöjorna faller är en viktig resurs för kvinnor som behöver stöd och vägledning på vägen tillbaka till arbetslivet. Genom sitt arbete och sina insatser har Agneta Bravélius visat att det är möjligt att komma igen och ta kontroll över sin situation, även efter svåra perioder av sjukdom och arbetslöshet. Hon är en sann inspirationskälla för kvinnor som behöver stöd och vägledning för att komma vidare i livet.

Du kan utvecklas genom att läsa denna bok

Personlig utveckling

Att läsa är inte bara en aktivitet för nöje; det är också en kraftfull metod för personlig utveckling och lärande. Böcker kan fungera som mentorer, guider och inspirationskällor för att hjälpa oss växa och utvecklas på olika sätt. En bok som särskilt belyser detta är ”Framtidens företagsanda” av författaren Lina Lanestrand, publicerad av det ansedda Förlagshuset Siljans Måsar. I detta blogginlägg ska vi utforska hur denna bok kan bidra till din personliga utveckling och hur du kan dra nytta av dess insikter.

Boken ”Framtidens företagsanda”

”Framtidens företagsanda” är en banbrytande bok som ger en djupgående inblick i de principer och värderingar som formar framtidens framgångsrika företag. Författaren Lina Lanestrand, en respekterad expert inom affärsutveckling och ledarskap, tar läsarna med på en resa genom den föränderliga landskapet av moderna företag och ger insikter om hur man navigerar i denna dynamiska miljö.

Boken utforskar inte bara traditionella affärsmodeller utan lyfter också fram vikten av att integrera hållbarhet, mångfald och innovation i företagens kultur och strategi. Genom exempel från verkliga företag och framstående ledare ger Lanestrand konkreta råd och verktyg för att utveckla en framtidssäkrad företagsanda som främjar tillväxt och långsiktig framgång.

 

Du kan utvecklas genom att läsa denna bok
Du kan utvecklas genom att läsa denna bok

 

Personlig utveckling genom läsning

Att läsa ”Framtidens företagsanda” kan vara en katalysator för din personliga utveckling på flera sätt:

Ökad medvetenhet och förståelse

Genom att lära dig om de senaste trenderna och bästa praxis inom företagsutveckling och ledarskap får du en djupare förståelse för affärsvärlden och dess komplexitet.

Utveckling av ledarskapskompetenser

Boken erbjuder insiktsfulla perspektiv och konkreta verktyg för att förbättra dina ledarskapsförmågor och effektivt navigera i en snabbrörlig affärsmiljö.

Inspiration och motivation

Genom att läsa om framgångsrika fallstudier och innovativa affärsmodeller kan du bli inspirerad att sträva efter högre mål och utmana dig själv att tänka utanför boxen.

Reflexion och självinsikt

Boken erbjuder också utrymme för reflektion och självbedömning, vilket kan hjälpa dig att identifiera dina styrkor, svagheter och utvecklingsområden.

Att köpa boken och fortsätta din utvecklingsresa

Att köpa ”Framtidens företagsanda” från Förlagshuset Siljans Måsar är enkelt och bekvämt. Genom att lägga till denna bok i din personliga bibliotek kan du regelbundet återvända till dess insiktsfulla innehåll och fortsätta din resa mot personlig och professionell utveckling.

Sammanfattningsvis är ”Framtidens företagsanda” inte bara en bok; det är en resurs som kan bidra till att forma din syn på affärer, ledarskap och framgång. Genom att absorbera dess lärdomar och tillämpa dem i din dagliga verksamhet kan du inte bara utveckla dig själv som individ, utan också bidra till att forma en mer hållbar och framgångsrik framtid för företag och samhälle som helhet.

När en handikappad person ska gå i terapi!

Det är viktigt att alla människor har tillgång till den vård och stöd de behöver för att må bra och detta gäller även för personer med funktionsnedsättningar.

När man har ett handikapp eller en diagnos kan det vara svårt att ta sig ut på egen hand. Du kanske helst går omkring i pyjamas?
När man har ett handikapp eller en diagnos kan det vara svårt att ta sig ut på egen hand. Du kanske helst går omkring i pyjamas?

När en handikappad person ska gå i terapi finns det specifika utmaningar och faktorer som måste tas hänsyn till för att behandlingen ska bli effektiv och gynnsam. Har du anhörig som har ett handikapp så kan assistansbolag Stockholm vara ett bra alternativ.

En av de viktigaste faktorerna är att terapeuten måste ha kunskap och förståelse för den specifika funktionsnedsättningen som personen har. Det kan vara en fysisk funktionsnedsättning som exempelvis förlamning eller en kognitiv funktionsnedsättning som autism. Terapeuten måste vara medveten om de eventuella hinder och begränsningar som funktionsnedsättningen kan innebära för personen, samt vara beredd att anpassa behandlingen och kommunicera på ett sätt som är lämpligt för den enskilde individen.

Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till de praktiska aspekterna av terapin för en handikappad person. Det kan handla om tillgängligheten av terapirummet för personer med fysiska funktionsnedsättningar, möjligheten att använda alternativa kommunikationsmetoder för personer med kognitiva funktionsnedsättningar eller att ha stödpersonal med under sessionerna för personer med behov av assistans. Det är viktigt att terapeuten är medveten om och tar hänsyn till dessa praktiska aspekter för att säkerställa att terapin blir så effektiv och givande som möjligt för personen.

En annan viktig faktor att beakta är den känslomässiga och psykologiska hälsan hos en handikappad person. Människor med funktionsnedsättningar kan ha ökad risk för psykiska problem som exempelvis depression och ångest på grund av de utmaningar och svårigheter de möter i sin vardag. Det är därför viktigt att terapeuten är medveten om dessa risker och har kunskap och erfarenhet av att behandla personer med funktionsnedsättningar på ett förstående och stödjande sätt.

Sammanfattningsvis är det avgörande att personer med funktionsnedsättningar får tillgång till adekvat terapi och stöd för att kunna hantera sina utmaningar och må bättre. Terapeuten måste vara medveten om och kunna anpassa behandlingen efter personens specifika behov och förutsättningar för att terapin ska bli så effektiv och givande som möjligt. Med rätt stöd och förståelse kan personer med funktionsnedsättningar också få den hjälp de behöver för att kunna leva ett så bra och meningsfullt liv som möjligt.

Realation mor och dotter

En bok om realationer

Det finns många relationer man kan ha i sin familj. En relation är mor och dotter och hur den kan både upplevas och vara. ”Där duvorna sover” är en bok om just det och hur den kan utspela sig.

I denna bok får Sophia som jobbar som bibliotikarie en dag ett samtal från polisen. Ett samtal som man som dotter inte vill ha och då tiden stannar upp. Sophias mamma har varit med om en trafikolycka och hamnat på sjukhus. Sophia gör allt och tar hem sin mamma Queen för hemsjukvård men orkar inte med både arbete och ansvaret för mamma. Dessutom har hon sin egna sjukdom att ta hand om.

Camilla Danilda

Boken är skriven av Camilla Danilda som från början utbildade sig till kock. Men som sedan började jobba som terapeut. Hon började skriva denna bok efter att en nära vän gick bort. Hon är fascineras av relationer och om hur familjer fungerar när fadern inte finns närvarande och det ”bara” är dottern kvar i familjen. Hur håller man ihop familjen, hur planerar man framtiden och hur fungerar det att flytta fram samtal som egentligen är jobbiga.

Efter att ha bott några år i Turkiet fick Camilla inspiration att skriva denna bok som man kan kalla för relationsroman. Hon skriver den både från miljöer som sjukhus och i bibliotek.

 

Realation mor och dotter
Realation mor och dotter

 

Denna bok är Camillas tolfte bok hon skrivit och hennes andra böcker är dessa

 1. Att leva med sanningen
 2. healing, mirakel och framtidens metoder
 3. Nära syster nära
 4. Rasmusråtta
 5. Vem bär vinden
 6. Baka med mindre socker
 7. Ida-Stinas guldhjärta
 8. Dansa med livet
 9. Women dancing in pine valley
 10. Magic veganjulbord kokbok
 11. Magic vegan vardag

Denna bok och många fler kan man hitta på förlagshuset Siljans Måsar. Där finns en hel del andra böcker att läsa om.

 

Från kass till klass

Hur driver du projekt?

Här är en bok som är skriven i en självbiografisk nutidshistoria för att hjälpa andra att sätta sig ner och kunna ge nya perspektiv. Att få lite nya tankar och tänka sig in i rollen som projektledare. Att lära sig mer om sig själv, hämta inspiration och våga ta steget hela vägen ut.

Från kass till klass

Boken är skriven av Helena Ölmefur som är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Hon har en lång erfarenhet av både projektledning och verksamhetsutveckling och har arbetat på flera stora företag. Såsom Vattenfall, Sydkraft och Region Stockholm. Men har också varit konsult när det handlar om projektledning, kvalitet- och verksamhetsutveckling på olika företag.

 

Från kass till klass
Från kass till klass. Nominerad till Årets projektbok 2024

Från kass till klass

Efter att en fråga ställdes från en ordförande om hur driver du projekt började denna bok att träda fram. Helena ställde sig frågan om hur hon skulle få till till exempel ett gasledningsprojekt mellan tre länder och med sju företag i styrgruppen. Eller om det handlar om ett projekt om att kunna ta sig runt i Stockholm, som Citybanan. Svaret på den frågan blev denna bok.

Detta är Helenas syn på praktiserat projektledarskap och grundar sig på den humana intelligensen. Och där L som i ledarskap spelar en stor roll och kan ta dig från kass till klass.

Boken hittar du på Siljans Måsar där det också finns ett bra sortiment av böcker. Här kan du läsa allt om vad böckerna handlar om och också om författaren till den bok du är intresserad av.