Praktisktväxande med Per Hed - Coach
Skip to content
Okategoriserade

Hur kan man med hjälp av SEO sälja mer från en e-handel?

Sälj mer från din e-handel med hjälp av SEO

Sökmotoroptimering (SEO) är en teknik som används för att öka synligheten av en webbplats i sökmotorernas organiska resultat. När det gäller e-handel kan SEO vara en viktig faktor för att öka försäljningen. Genom att använda rätt SEO strategier kan e-handelsföretag öka trafiken på sin webbplats, förbättra konverteringsfrekvensen och därmed öka försäljningen.

En av de viktigaste aspekterna av SEO för e-handel är att optimera produktbeskrivningar och metadata. Genom att använda relevanta sökord i produktbeskrivningar, titlar och metadata kan e-handelsföretag öka synligheten av sina produkter i sökmotorernas resultat. Detta kan leda till ökad trafik på webbplatsen och därmed ökad försäljning.

seo byrå
seo byrå

En annan viktig faktor för SEO inom e-handel är att optimera webbplatsens laddningstid. En snabb laddningstid kan förbättra användarupplevelsen och därmed öka konverteringsfrekvensen. Genom att använda komprimeringstekniker, minifiering av filer och optimering av bildstorlekar kan e-handelsföretag förbättra laddningstiden på sin webbplats.

Vill du ha hjälp med din SEO kan vi varmt rekommendera Hjalmar company en SEO byrå som är duktig på just detta.

Vad är SEO?

SEO (Search Engine Optimization) är en serie tekniker som används för att öka synligheten och förbättra rankingen av en webbplats på sökmotorernas resultat. Genom att använda sig av SEO kan man driva mer trafik till sin webbplats, vilket kan leda till ökad försäljning för en e-handel.

SEO innefattar en rad olika tekniker inklusive optimering av webbsidans innehåll, struktur, meta-beskrivningar, länkar och mer. Genom att optimera dessa faktorer kan man öka sannolikheten att en webbsida rankas högre på sökmotorernas resultat.

En viktig del av SEO är att förstå vilka sökord och fraser som användare söker efter när de söker efter produkter eller tjänster som en e-handel erbjuder. Genom att optimera webbsidan för dessa sökord och fraser kan man öka sannolikheten att ens webbsida visas högre upp på sökmotorernas resultat när användare söker efter relevanta produkter eller tjänster.

Varför är SEO viktigt för e-handel?

Att ha en e-handelsplattform är en utmärkt möjlighet att nå ut till en bredare publik och öka försäljningen. Men för att lyckas med det är det viktigt att synas på sökmotorer som Google. Det är här sökmotoroptimering (SEO) kommer in i bilden.

SEO handlar om att optimera din webbplats för sökmotorer. Genom att använda relevanta sökord och optimera webbplatsens struktur och innehåll kan du öka din synlighet på sökmotorer. Detta leder till att fler potentiella kunder hittar din webbplats och ökar chansen att de köper dina produkter.

En av de största fördelarna med SEO för e-handel är att det kan hjälpa dig att konkurrera med större och mer etablerade företag. Genom att använda rätt sökord och optimera din webbplats kan du ranka högre på sökmotorer än dina konkurrenter. Detta ökar din synlighet och ger dig en fördel när det gäller att locka till dig nya kunder.

En annan fördel med SEO är att det kan hjälpa dig att nå ut till en mer specifik målgrupp. Genom att använda specifika sökord som är relevanta för dina produkter kan du nå ut till personer som är mer benägna att köpa från dig. Detta ökar chansen att du får fler konverteringar och ökar din försäljning.

Hur SEO kan öka försäljningen

SEO eller sökmotoroptimering är en viktig del av en e-handels strategi. Genom att ha en högre ranking på sökmotorer som Google kan en e-handel öka sin synlighet och attrahera fler potentiella kunder till sin webbplats. När fler kunder besöker webbplatsen ökar chansen att de köper produkter och därmed ökar försäljningen.

En viktig del av SEO är att optimera webbplatsens innehåll med relevanta nyckelord och fraser som kunder skulle använda för att hitta produkter som din e-handel säljer. Detta innebär att det är viktigt att genomföra en grundlig sökordsanalys för att hitta de mest relevanta sökorden för din e-handel.

En annan viktig faktor är att optimera webbplatsens laddningstid. En snabb laddningstid är viktigt för att kunderna ska ha en positiv upplevelse av webbplatsen och stanna kvar längre. Detta kan leda till en ökad försäljning eftersom kunderna har mer tid att utforska produkterna och göra köp.

En annan viktig faktor är att ha en mobilanpassad webbplats. Många kunder använder sina mobila enheter för att söka efter produkter och göra köp. Om din e-handel inte är mobilanpassad kan det leda till en dålig användarupplevelse och därmed en minskad försäljning.

Optimering av webbplatsstruktur

För att en e-handel ska kunna sälja mer med hjälp av SEO är det viktigt att webbplatsstrukturen är optimerad. En välstrukturerad webbplats gör det lättare för sökmotorer att indexera innehållet och för besökare att hitta det de letar efter. Här är några faktorer som kan hjälpa till att optimera webbplatsstrukturen.

Användarvänlighet

En webbplats som är lätt att använda och navigera på är viktig för att besökare ska stanna kvar och göra en beställning. Det är viktigt att ha en tydlig menystruktur med kategorier och underkategorier som är logiskt uppdelade. Det är också viktigt att ha en sökfunktion som fungerar bra och som ger relevanta resultat.

Mobiloptimering

Allt fler besökare använder mobila enheter för att besöka e-handelswebbplatser. Det är därför viktigt att webbplatsen är mobiloptimerad. Det innebär bland annat att ha en responsiv design som anpassar sig efter olika skärmstorlekar och att ha snabba laddningstider. En mobiloptimerad webbplats ger inte bara en bättre användarupplevelse utan kan också öka sökmotorrankningen.

Sidhastighet

En snabb webbplats är viktig för både användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen. En långsam webbplats kan leda till att besökare lämnar sidan innan den har laddat klart, vilket kan påverka försäljningen negativt. Det är därför viktigt att optimera sidhastigheten genom att använda komprimering av bilder och filer minifiering av CSS och JavaScript och att använda cache.

Sökordsanalys

För att sälja mer från en e-handel med hjälp av SEO är det viktigt att utföra en sökordsanalys. Sökordsanalysen är en process för att hitta, analysera och välja sökord som människor använder för att generera resultat på sökmotorer.

Välja rätt sökord

För att välja rätt sökord är det viktigt att förstå vad kunderna söker efter. En bra sökordsanalys hjälper till att hitta relevanta sökord och fraser för din webbplats. Det är viktigt att använda sökord som är relevanta för din produkt eller tjänst och som har hög sökvolym.

Det är också viktigt att tänka på konkurrensen för sökorden. Om det är för många konkurrenter som använder samma sökord kan det vara svårt att ranka högt i sökresultaten. Därför kan det vara fördelaktigt att använda mer specifika sökord, så kallade long-tail sökord.

Long-tail sökord

Long-tail sökord är längre fraser som är mer specifika än vanliga sökord. De har oftast lägre sökvolym men också mindre konkurrens. Genom att använda long-tail sökord kan man rikta in sig på en mer specifik målgrupp och öka chansen att ranka högt i sökresultaten.

En annan fördel med att använda long-tail sökord är att de ofta är mer köpintentionella. Det vill säga personer som söker på mer specifika sökord är oftast mer benägna att köpa något än personer som söker på mer generella sökord.

Genom att använda rätt sökord och optimera sin webbplats för sökmotorer kan man öka sin synlighet och därmed öka försäljningen från sin e-handel.

Innehållsmarknadsföring

Innehållsmarknadsföring eller content marketing är en viktig del av SEO-strategin för e-handelssajter. Genom att skapa kvalitetsinnehåll som är relevant och användbart för besökarna på sajten kan man öka både trafiken och konverteringen.

Skapa kvalitetsinnehåll

För att skapa kvalitetsinnehåll är det viktigt att man har en tydlig målgrupp i åtanke och att man vet vilka frågor och problem som de har. Genom att skapa innehåll som svarar på dessa frågor och löser dessa problem kan man öka besökarnas förtroende för sajten och därmed öka sannolikheten för att de köper något.

Det är också viktigt att innehållet är lättläst och lättförståeligt. Man bör undvika att använda för många facktermer och istället förklara begreppen på ett enkelt sätt. Bilder och videor kan också användas för att göra innehållet mer lättillgängligt och intressant.

Använda sökord i innehåll

För att innehållet ska synas i sökmotorerna är det viktigt att man använder relevanta sökord och fraser i innehållet. Genom att göra en sökordsanalys kan man ta reda på vilka sökord som är viktiga för målgruppen och använda dessa i innehållet.

Det är dock viktigt att man inte överanvänder sökorden, utan istället använder dem på ett naturligt sätt i texten. Man bör också undvika att använda samma sökord för många gånger på samma sida, då detta kan uppfattas som spam av sökmotorerna.

Genom att skapa kvalitetsinnehåll och använda relevanta sökord kan man öka både trafiken och konverteringen på e-handelssajten. Det är dock viktigt att man är tålmodig och ger det tid att ge resultat, då det kan ta ett tag innan sökmotorerna indexerar innehållet och man ser effekten av det.

Länkbyggnad

Länkbyggnad är en av de viktigaste faktorerna för att öka synligheten av en e-handelssajt på sökmotorer. Det finns två huvudsakliga typer av länkar interna och externa som båda är viktiga för att förbättra sökmotoroptimeringen.

Interna länkar

Intern länkning är när man länkar till andra sidor inom samma webbplats. Detta hjälper sökmotorerna att förstå webbplatsens hierarki och struktur, vilket i sin tur hjälper till att förbättra webbplatsens sökresultat. Det är viktigt att använda relevanta ankartexter för interna länkar eftersom detta hjälper sökmotorerna att förstå vad sidan handlar om.

Backlinks

Backlinks eller externa länkar är länkar från andra webbplatser som pekar till din e-handelssajt. Dessa länkar är viktiga för att öka din webbplats auktoritet och trovärdighet på nätet. Det är dock viktigt att notera att inte alla länkar är lika värdefulla. En högkvalitativ länk från en auktoritativ webbplats kan göra mycket mer för din sökmotoroptimering än många lågkvalitativa länkar från mindre relevanta webbplatser.

En effektiv strategi för att bygga backlinks är att skapa högkvalitativt innehåll som andra webbplatser vill länka till. Det är också viktigt att använda relevanta ankartexter för externa länkar och att undvika att köpa länkar eller använda oetiska taktiker för att bygga länkar.

Sammanfattningsvis är länkbyggnad en viktig del av sökmotoroptimering för e-handelssajter. Genom att använda både interna och externa länkar på ett strategiskt sätt kan man öka webbplatsens auktoritet och synlighet på sökmotorer.

Lokal SEO

Lokal SEO är en viktig strategi för att sälja mer från en e-handel. Genom att utnyttja lokal SEO kan man få sin e-handel att synas högre upp i sökresultaten för lokala sökningar. Detta kan öka försäljningen avsevärt.

Google My Business

En viktig del av lokal SEO är att registrera sin e-handel på Google My Business. Detta gör det möjligt för potentiella kunder att hitta e-handeln när de söker efter lokala företag på Google. Genom att ha en fullständig och uppdaterad profil på Google My Business kan man öka chanserna att synas högre upp i sökresultaten.

För att optimera sin profil på Google My Business bör man se till att inkludera all relevant information om sin e-handel såsom öppettider, adress, telefonnummer och webbadress. Det är också viktigt att inkludera relevanta sökord i företagsbeskrivningen för att öka chanserna att synas högre upp i sökresultaten.

Kundrecensioner

Kundrecensioner är en annan viktig faktor för lokal SEO. Genom att ha positiva kundrecensioner på sin Google My Business-profil kan man öka chanserna att synas högre upp i sökresultaten. Detta beror på att Google prioriterar företag med höga betyg och positiva recensioner.

För att få fler kundrecensioner bör man uppmuntra sina kunder att lämna recensioner på sin Google My Business-profil. Detta kan göras genom att skicka ut en efterfrågan via e-post eller genom att inkludera en länk till sin Google My Business-profil på sin webbplats.

Genom att använda sig av lokal SEO-strategier som Google My Business och kundrecensioner kan man öka chanserna att synas högre upp i sökresultaten för lokala sökningar. Detta kan i sin tur öka försäljningen avsevärt för en e-handel.

Mätning och analys

Att mäta och analysera resultaten av en SEO-strategi är avgörande för att förbättra en e-handels digitala närvaro och öka försäljningen. Det finns flera verktyg som kan användas för att mäta och analysera SEO-resultat, inklusive Google Analytics och SEO-verktyg.

Google Analytics

Google Analytics är ett kraftfullt verktyg för att mäta och analysera trafiken på en webbplats. Med Google Analytics kan man få en detaljerad bild av hur användarna interagerar med en webbplats inklusive vilka sidor som är mest populära, hur länge användarna stannar på en sida och varifrån trafiken kommer.

Genom att använda Google Analytics kan man också spåra konverteringar och försäljning, vilket gör det möjligt att mäta effekten av en SEO-strategi på försäljningen. Genom att analysera data från Google Analytics kan man också identifiera områden där förbättringar kan göras för att öka försäljningen.

SEO-verktyg

Det finns många olika SEO verktyg som kan användas för att mäta och analysera SEO-resultat. Dessa verktyg kan användas för att spåra sökordsrankningar, övervaka länkprofilen och analysera trafiken på en webbplats.

Ett annat exempel på ett SEO verktyg är SEMrush som också är ett kraftfullt verktyg för att övervaka sökordsrankningar och analysera trafiken på en webbplats. SEMrush kan också användas för att spåra konkurrenternas SEO-strategi och identifiera områden där man kan förbättra sin egen SEO-strategi. Samt glöm inte att anlita en seo byrå som kan hjälpa till.

Genom att använda Google Analytics och SEO verktyg kan man få en detaljerad bild av hur en e-handel presterar och identifiera områden där förbättringar kan göras för att öka försäljningen.

Hur kan man optimera sin e-handel för bättre SEO-resultat med hjälp av en seo byrå?

För att optimera en e-handel för bättre SEO-resultat är det viktigt att ha en välstrukturerad webbplats med relevant innehåll och en tydlig hierarki. Det är också viktigt att använda relevanta sökord i sidtitlar, meta-beskrivningar, URL strukturer och innehåll på webbplatsen. En annan viktig faktor är att ha en snabb laddningstid för webbplatsen eftersom det påverkar både användarupplevelsen och sökmotoroptimeringen. Här kan en seo byrå verkligen behövas för din del.

Hur påverkar sökordsanalys försäljningen på en e-handel och varför du då behöver en seo byrå?

En sökordsanalys kan hjälpa till att identifiera de sökord som användare använder för att hitta relevanta produkter på en e-handel. Genom att använda dessa sökord i produktbeskrivningar och andra delar av webbplatsen kan man öka chansen att webbplatsen rankar högre i sökmotorresultatet och därmed öka trafiken till webbplatsen. Detta kan i sin tur leda till ökad försäljning. Slutsaten är att en seo byrå som är duktig kan hjälpa dig. Så kontakta seo byrå som vi har nämn i detta inlägg. Vi tror att en seo byrå är bäst i detta fall.

Okategoriserade

Låt mig berätta om Anette.

Anette valde att gå vår senaste NLP Practitioner.

Den är uppdelad i 3 moduler á fyra dagar.
‌Efter modul 1 säger hon till oss att hon har en ny hjärna. Hon upptäckte att mycket av hennes gamla sätt att tänka hade bytts ut till mer konstruktivt och stärkande tänkande.
‌Efter alla tre moduler har hon:
‌- Släppt trauman från sitt förflutna
‌- Är mer självsäker och modig
‌- Släppt taget om gamla destruktiva relationer
‌- Släppt fobin för att cykla. Nu cyklar hon!
‌- Tog beslutet och har nu gett ut sin bok
‌- Har mer framtidstro
‌- Älskar sig själv
‌- Vet hur hon kan styra sin egen hjärna
Här är vad hon skrev sista dagen när jag frågade om värdet hon har fått:
‌”Oj! Jag kan cykla, jag är icke-rökare, jag kan allt!, jag älskar mig själv mer, jag är orädd och vågar. Jag tror på mig själv. Jag har fått verktyg för att förbättra färdigheter och verktyg för att rasera dåliga egna övertygelser..mm Det känns som om jag har fått en ny hjärna och jag har fått en STOR Verktygslåda att hämta verktyg ifrån för att kunna styra över min nya hjärna( även den gamla)”
Hatten av för dig Anette! Detta är möjligt för att du också deltar fullt ut och är engagerad i din utveckling.
Resan har bara börjat!
Okategoriserade

COACHER ÄR OFTAST FÖR SNABBA

När vi utbildar coacher märker vi att de flesta försöker ”lösa” klientens problem så fort de kan.

Tanken är god. De vill verkligen att sin klient ska få resultat och värde.
Problemet är att man skrapar bara på ytan. En coachingkonversation är en konversation som ingen annan. Den går ut på att
hitta till kärnan av vad det egentligen handlar om, och först då hjälper man klienten till förändring.
Förändringen som blir då är mycket mer hållbar, långsiktig och hälsosam. Och det är det snabbaste sättet att hjälpa människor till de resultat de vill ha.
Det handlar om att ha tålamod som coach och ställa klargörande och utforskande frågor tills det är glasklart vad ni jobbar med. Därefter hitta hävstången till den förändring klienten vill ha. 🤓
Principen är därför: Gå långsamt fram för att snabbt komma fram. 🚶‍♂️
Jag delar mer av sådant här i min GRATIS FB-grupp Hed Coaching – Toppklass som coach. Klicka på länken och ansök. 👍
Dela gärna dina reflektioner om detta i kommentar nedan. 💬😊
Okategoriserade

Vad kan man göra i en pool?

En pool är en fantastisk plats för avkoppling och lek under varma sommardagar.

Det finns många olika saker som man kan göra i en pool oavsett om man är ensam eller med vänner och familj. För den som vill ha en mer avslappnande upplevelse kan man flyta runt i poolen på en luftmadrass eller en uppblåsbar solstol. Det är också en perfekt plats för att läsa en bok eller lyssna på musik.

För den som vill ha en mer aktiv upplevelse finns det många olika vattensporter som man kan utföra i en pool. Man kan spela vattenpolo, simma längder eller ha en tävling med vänner om vem som kan dyka längst. För barnen är en pool också en perfekt plats för lek och vattenkrig. Man kan också använda olika pooltillbehör såsom bollar och frisbees för att göra leken ännu roligare.

För den som vill ha en mer avancerad träningsupplevelse finns det också många olika övningar som man kan göra i en pool. Vatten ger ett naturligt motstånd som kan hjälpa till att bygga muskler och förbättra konditionen. Man kan till exempel göra olika övningar med vikter eller använda en poolnudel för att träna olika muskelgrupper. Oavsett vad man väljer att göra i en pool så är det en plats för avkoppling, lek och träning.

Pool säkerhet

När man har en pool är det viktigt att tänka på säkerheten. Det finns flera saker man kan göra för att minimera riskerna för olyckor. Nedan följer några tips för att öka säkerheten i och runt poolen. Till poolen så har du kanske också en brunn och då kan det vara bra med att kunna göra en spolning brunn för att alltid ha tillgång till rent vatten. Du hittar även olika badplatser med bra säkerhet.

Tillsyn av barn

Barn ska alltid ha tillsyn när de är i närheten av en pool. Det är viktigt att ha en vuxen närvarande som kan hålla koll på barnen och se till att de inte ramlar i poolen. Det är också viktigt att ha en tydlig regel om att barnen inte får bada utan att en vuxen är närvarande.

Räddningsutrustning

Att ha rätt räddningsutrustning kan vara skillnaden mellan liv och död. Det är viktigt att ha en livboj och en krok med en lång stång till hands om någon skulle behöva räddas. Det är också viktigt att ha en telefon i närheten av poolen så att man snabbt kan ringa efter hjälp om det skulle behövas.

Nedan följer några andra tips för att öka säkerheten i och runt poolen:

 • Se till att poolen alltid är täckt när den inte används.
 • Installera ett staket runt poolen för att hindra obehöriga från att ta sig in.
 • Se till att poolens filter och pumpar är säkert installerade och skyddade från väder och vind.
 • Ha en plan för vad man ska göra om någon skulle drunkna i poolen.

Genom att följa dessa tips kan man öka säkerheten i och runt poolen och minimera riskerna för olyckor.

Inlägg

Koppla av hemma med en egen pool

Att ha en egen pool hemma är den ultimata lyxen och det bästa sättet att koppla av. Du kan njuta av solens strålar medan du simmar, slappna av i vattenytan eller bara ligga på en solstol och läsa en bra bok. Det finns inget som är så uppfriskande som att hoppa in i din egna pool för att svalka sig från hettan. Oavsett om du har en liten plaskdamm eller en stor utomhuspool, är det alltid skönt att ta sig tid för att njuta av din egen privata oas!

Hur du sköter om din pool

För att hålla din pool ren och fräsch är det viktigt att du sköter om den ordentligt. Börja med att rengöra poolen regelbundet, så att du kan ta bort alla föroreningar som kan samlas upp i vattnet. Använd en poolskrapa för att ta bort smuts och alger från kanten av poolen, och använd en poolborste för att rengöra bottnen. Det är även bra att ha ett pooltak för att inte få ner onödigt mycket smuts i vattnet. Du bör också skölja filterpatronerna regelbundet för att se till att de fungerar optimalt. Det är även viktigt att mäta pH-värdet i poolen regelbundet, så att du kan justera det om det behövs. Om du har ett saltvattenpoolsystem, måste du se till att saltnivåerna är rätt inställda. Förutom detta bör du också titta efter eventuella läckor eller andra problem som kan påverka din pools prestanda. Genom att följa dessa steg kommer din pool alltid vara ren och fräsch!

Vilka fördelar finns det med att ha en egen pool?

Det finns många fördelar med att ha en egen pool. För det första är det ett bra sätt att hålla sig aktiv och träna. Man kan simma i sin pool, göra olika övningar och spela olika vattensporter. Det är också ett bra sätt att slappna av och njuta av den friska luften. Man kan ta en simtur på morgonen för att starta dagen med energi, eller bara slappa i solen och läsa en bok. En annan stor fördel med att ha en egen pool är att man kan anordna poolkalas och andra typer av sammankomster utan att behöva bekymra sig om tiderna på offentliga badhus. Man kan också skapa minnen som hela familjen kommer att njuta av under många år framöver.

Att ha en egen pool är något som många drömmer om och det är inte så konstigt. Med din egna pool kan du göra olika aktiviteter, njuta av sommarens värme och träna.

Okategoriserade

Kämpar du med kämpandet?

Acceptera verkligheten

Många människor jag möter har en knepig relation till verkligheten. Dom kämpar och när saker händer försöker de stöta bort det obehagliga. De kanske försöker undvika att känna en känsla, att inte döma något eller någon, ångrar sig över något som har hänt eller har förväntningar av perfektion på sig själv.
Det som händer när vi bli ovän med verkligheten är att vi saboterar för oss själva. Vi kämpar och försöker pusha oss själva framåt. Det är ungefär som att försöka springa med vatten upp till midjan. Det går framåt men väldigt långsamt och tar massor av energi. Lösningen är att gå in i full acceptans av verkligheten. Att acceptera handlar endast om att se saker för vad de är utan att döma det. Paradoxalt nog är det mycket lättare att förändra det vi accepterar.

Det är inget fel att du kämpar

‌Att fullt ut acceptera att du känner det du känner, när du känner det. Att det som har hänt har hänt. Det du tycker om det som har hänt är det du tycker om det som har hänt. Att du som människa är felbar precis som alla andra. Ibland blir det inte som du förväntade dig. ‌Då blir det som att du accepterar att det är krävande att springa i vatten upp till midjan och kliver upp på stranden och går bredvid istället. Där kan du gå i lugn takt och ändå komma fram snabbare än de som springer i vattnet upp till midjan. Detta är ett av de särdrag som självförverkligande och högt friska människor gör väldigt bra, att bli vän med verkligheten (Källa: Abraham Maslow, Motivation and Personality).
Hur väl har du gjort dig vän med verkligheten?
kämpar
Hur väl har du gjort dig vän med verkligheten?
Okategoriserade

Balans i livet

Hur mycket tid har vi över till fritid?

Vi behöver alla balans i livet. Många coacher som vill bygga sin verksamhet har tre saker att balansera: jobb, fritid och företaget. Det kan kännas övermäktigt och svårt. Det känns lätt som att tiden bara försvinner iväg och den lilla tid som är kvar behöver lägga på återhämtning. Känner du igen dig? 

Man måste räkna in balans mellan allt

Räknar man på det har de flesta som jobbar heltid har ca 30–40 timmar över varje vecka (inräknat helger) efter att ha räknat bort sömnen, heltidsjobbet, matlagning, aktiviteter med barn och andra viktiga saker. Men det känns knappast så, eller hur? 
Det är två viktiga saker som behövs för att få ihop tiden: din energinivå och din struktur. I min gratis FB-grupp “Hed Coaching – Toppklass som coach” delade jag ett inlägg för två dagar sedan hur du får ihop schemat och hur du effektivt gör övergången från heltidsanställning till att leva på ditt företag. Du är välkommen att gå med!

Balans är viktigt-hur gör du för att balansera jobb, fritid och företaget?

balans

Jag känner mig nöjd!

Igår hade vi vårt första gratis webinar om lycka och flow. Jag gick igenom en modell för hur man kan skapa flow i vilken aktivitet man vill. Det blev många aha-upplevelser kring deltagarna med både igenkänning och nästa steg för att skapa ett liv med mer flow. Flow sker inte automatiskt även om det ofta upplevs så. Det finns en tydlig strategi för att skapa flow och när vi vet hur man gör kan vi medvetet skapa mer av det. När vi inte har flow tenderar vi att fastna i kämpande. Vi kan kämpa oss igenom saker men på bekostnad av vår energi. När vi har flow blir vi både mer effektiva, njuter mer och blir nöjdare i det vi gör. Det visade sig vara populärt med detta gratis webinar så vi kör det igen nu i juli.
Okategoriserade

Säkerhetstips för Friluftsliv i Naturen

Att vistas i naturen kan vara en fantastisk upplevelse, men det är viktigt att vara medveten om säkerhetsriskerna. Här är några säkerhetstips att tänka på när du planerar ditt nästa friluftslivs äventyr.

Säkerhetsutrustning

Att ha rätt utrustning kan göra en stor skillnad för din säkerhet i naturen. Här är några viktiga saker att tänka på när du packar för din resa:

 • Kläder: Klä dig efter väderförhållandena och undvik bomullsplagg som kan bli kalla och tunga om de blir våta. Istället bör du välja kläder som är lätta, varma och snabbtorkande. Samt även mörkersikte så att du även kan se i mörker.
 • Skor: Använd skor som passar för terrängen och som ger tillräckligt med stöd och skydd för dina fötter.
 • Karta och kompass: Ta med en karta och en kompass så att du kan navigera i terrängen om du skulle gå vilse.
 • Första hjälpen-kit: Ha alltid med dig ett första hjälpen-kit med de viktigaste sakerna som plåster, bandage, desinfektionsmedel, smärtstillande medel och eventuellt en filt att ligga på.

Viktiga säkerhetsåtgärder

Förutom att ha rätt utrustning finns det några andra viktiga säkerhetsåtgärder som du bör tänka på när du är ute i naturen:

 • Planera din rutt: Planera din rutt noggrant och berätta för någon vart du ska och när du planerar att vara tillbaka.
 • Var uppmärksam på vädret: Håll dig uppdaterad om väderförhållandena och anpassa dina planer därefter. Undvik att vistas i terrängen vid extrema väderförhållanden.
 • Respektera naturen: Respektera naturen och håll dig på stigarna för att undvika att skada växter och djur. Plocka inte blommor eller bryt av grenar.
 • Ha respekt för vildmarken: Var medveten om att du är i vildmarken och att det kan finnas faror som du inte är van vid. Var försiktig när du närmar dig klippor, vattendrag och djur.

Genom att följa dessa säkerhetstips kan du minimera riskerna och njuta av en säker och trevlig friluftslivs upplevelse i naturen.

Populära platser för Friluftsliv i Naturen

Friluftsliv i naturen är en populär aktivitet i Sverige, och det finns många platser att välja mellan. Här är några av de mest populära platserna för friluftsliv i naturen.

Nationalparker

Sverige har många nationalparker som är perfekta för friluftsliv. En av de mest populära nationalparkerna är Abisko nationalpark i norra Sverige. Här kan man vandra på Kungsleden, en av Sveriges mest kända vandringsleder. En annan populär nationalpark är Sarek nationalpark, som är ett av Europas sista vildmarksområden. Här kan man vandra i fjällen och uppleva en fantastisk natur.

Vandringsleder

Sverige har ett stort antal vandringsleder som är perfekta för friluftsliv. En av de mest kända vandringslederna är Kungsleden, som sträcker sig från Abisko till Hemavan. Här kan man vandra i fjällen och uppleva en fantastisk natur. En annan populär vandringsled är Bohusleden, som sträcker sig från Lindome till Strömstad. Här kan man vandra genom vackra skogar och över berg.

Sjöar och vattendrag

Sverige har många sjöar och vattendrag som är perfekta för friluftsliv. En av de mest populära sjöarna är Vättern, som är Sveriges näst största sjö. Här kan man paddla kajak eller kanot och uppleva en fantastisk natur. Andra populära sjöar är Mälaren, Vänern och Siljan. För den som gillar vattendrag är Klarälven och Dalälven populära val.

Sammanfattningsvis finns det många platser att välja mellan för friluftsliv i naturen i Sverige. Nationalparker, vandringsleder, sjöar och vattendrag är några av de mest populära platserna. Oavsett vilken plats man väljer är det viktigt att respektera naturen och ta hand om den för framtida generationer att njuta av.

Okategoriserade

Jag älskar konkurrens

Vad betyder egentligen konkurrens?

En coach frågade mig för en kort tid sedan: hur ska jag lyckas bygga business när det finns så många konkurrenter på marknaden? Det är en rimlig fråga med tanke på hur många coacher det finns. Vad betyder konkurrens? Det betyder att du och en eller flera riktar sig till samma målgrupp och ger samma typ av tjänst eller produkt. 

Hur ser då marknaden ut? Är marknaden mättad?

Vi kan börja med att det är väldigt många där ute som behöver professionell coaching på hög kompetens-nivå. Så nej, marknaden är långt ifrån mättad. Det innebär att det finns gott om människor för alla coacher som håller hög nivå. Att ha en hög nivå som coach räcker dock inte för att försörja sig, du behöver också effektivt marknadsföra och sälja din coaching.
Jag är glad att det finns hög-kompetenta coacher inom samma nisch och målgrupp som Emma och jag har. De hjälper oss att bli bättre! T.ex. har vi Fredric Käld och Ulrica Käld som tillsammans hjälper coacher att bygga business. Vi har Henrik Schalén som hjälper coacher bemästra sina kommunikationsfärdigheter. Båda aktörerna är hög-kompetenta och ger massor av värde till sina klienter. Jag har en övertygelse om att de som ska komma till Emma och mig gör det, och de som ska komma till någon annan gör det. Och ingenting hindrar att människor kommer anlita olika coacher vid olika tidpunkter dessutom.

konkurrens

Vad tänker du om konkurrens?

Konkurrens är att ge alla konsumenter val när det gäller produkter och tjänster. Företag kan också tävla sinsemellan genom att lansera nya varor och tjänster och att hålla priserna nere. Alla ska dock ha samma villkor och det ska konkurrenspolitiken ta hand om. Då blir också alla företag effektiva och vi konsumenter får ett större utbud att välja emellan. Det gynnar alla.

Okategoriserade

Värdefull feedback

Vi är alla mänskliga

Jag blir ibland mörkrädd när jag ser coacher som stoppar huvudet i sanden istället för att ta emot värdefull feedback. De har kanske många nöjda klienter och har gjort ett kanonjobb, så de blir blinda för sina egna misstag. Vi alla har våra blinda fläckar som kan vara uppenbara för andra, men totalt omedvetna om själva. Då behöver vi andra som påpekar det för oss.
Feedback betyder att någon kommer med information till dig om något som funkar eller inte funkar fullt ut, enligt den personen. Det betyder inte att du är dålig, bara att du är mänsklig precis som alla andra.

Motarbetar vi värdefull feedback?

Men blundar vi för den eller motarbetar feedback kommer det leda till rejält missnöje bland dina klienter. Och särskilt om du kör grupp-program. Du kommer uppleva att det bara blir fler och fler som ”gnäller”. Om det fortgår längre tid kommer det skapas en ”skvaller-kultur” eller ”skitsnacks-kultur”. Det är logiskt eftersom missnöjet minskar inte bara för att man sticker huvudet i sanden. Hur motverkar vi att det händer? Det finns tre saker du behöver göra:
Värdefull feedback
1. Se feedback som information, inte att det handlar om ditt värde som människa.
2. Göra det möjligt och uppmuntra dina klienter att ge dig feedback.
Om du kör 1:1 är det lätt. Bara säg att du vill ha feedback, och vid behov be om den. Om du håller kurser eller utbildningar kan du enkelt ge deltagarna ett feedback-formulär i slutet och be dom fylla i det. I vårt grupp-program GDV har vi tre vägar för våra klienter att ge oss feedback: För det första har vi flertalet tillfällen sagt att man alltid kan komma feedback direkt till oss. För det andra har vi en avstämning varje månad där de dels får fylla i deras egen resa och vad de behöver, och dels feedback till oss om vad som fungerar och kan bli bättre. För det tredje att de kan ge feedbacken till vår client success manager som sedan framför den anonymt till Emma och mig.
3. Skapa trygghet nog i att ge feedback.
Här kommer vi in på hur personen som ger feedback blir bemött. Om du går i försvar så bestraffar du att personen ger dig feedback. När personen ger feedback, tacka personen. Det kan du göra även om det känns obekvämt, tacka i alla fall. Ställ klargörande frågor vid behov så du verkligen vaskar fram guldet. Sedan bedömer om feedbacken är lämplig att agera på. Om ja, implementera så snart det är hälsosamt och möjligt. Om inte, adressera det och förklara varför det inte går eller är lämpligt att agera på, då kommer personen i alla fall att känna sig hörd.
Hur är din relation till feedback?