Okategoriserade

När vi går emot vår egen natur

”De stora problemen i världen är resultatet av skillnaden mellan hur naturen fungerar och hur människor tänker.” – Gregory Bateson, min översättning.

Låt det citatet sjunka in.

En del människor går med en idé om att de måste vara perfekta och inte får tappa ansiktet.

Det enda problemet med det är att man då går emot sin egen natur och bråkar med verkligheten.

Faktum är att vi människor är felbara. Det vill säga att vi har förmågan att göra fel. OCH det är en del av vår natur, vare sig vi vill det eller inte.

Ju förr du välkomnar din fulla mänsklighet med både dess felbarhet och storhet, desto mer kan du tillåta dig att leva fullt ut.

När du försöker gå emot din egen natur förlorar du bara 100% av fallen.

Vad händer om du fullt ut anammar din mänsklighet, med allt vad det innefattar?