Okategoriserade

Smärta och längtan för att komma framåt

Det finns två mekanismer som utger motivation.

Dels kommer motivation ifrån att man vill komma från någonting. Det vill säga att något är smärtsamt nog för att vilja göra något åt saken. Hotivation brukar vi kalla det i dagligt tal.

Andra motivationsdrivkraften är att styras av längtan till någonting. Det vill säga att något är tillräckligt lockande för oss att vi vill röra oss i den riktningen.

Vilken motivationsdrivkraft är bäst att använda?

Saken är den att vi behöver båda!

Om du vill ha hållbar och långsiktig förändring i något behöver du tillräckligt mycket smärta för att röra dig från ditt nuläge och tillräckligt mycket längtan för att röra dig till ditt önskade läge.

Med bara smärta som drivkraft, är risken att så snart smärtan minskat en aning, att du ”nöjer” dig halvvägs och slutar röra dig framåt.

Om du bara har längtan till, är risken att du ger upp när du möter motstånd. Motstånd kan kännas jobbigt och smärtsamt och då blir det mer bekvämt att inte göra förändringen. Du behöver påminna dig själv om att smärtan att stanna kvar, är större än smärtan som kommer av motstånd.

Därför vill du aktivera så att du får nog av nuläget, och lockad av ditt önskade läge.

Vilken motivationsmekanism tenderar du att favorisera?