Okategoriserade

Skillnaden mellan framgång och lycka

Många blandar ihop lycka med framgång.

De är inte motsatser heller, det är bara två helt olika saker.

Framgång får vi genom att vi uppnår saker. Vi vill till ett ställe och vi lyckas ta oss dit.

Lycka är ett underbart tillstånd när vi känner att livet är underbart. Framgång spår ingenting av vår lycka, förutom väldigt kortsiktigt.

Den ungerska professorn Mihaly Csikszentmihalyi forskade på lycka. Han upptäckte att vi är som lyckligast när vi är närvarande och engagerade i det vi gör. Det är det som kallas för flow.

Flow är ett naturligt tillstånd som vi upplever då och då. Det bästa med flow är att vi kan träna oss själva i att kliva in i det när vi önskar.

Ska vi välja lycka eller framgång?

Svaret är enkelt: båda!

Vi vill ha mål att sträva emot och på det sättet öka vår livskvalitet och standard. På vägen till våra framgångar vill vi vara närvarande och engagerade och ha flow så ofta det går. Flow:et kommer dels hjälpa oss effektivare gentemot vår framgång OCH gör vägen dit meningsfull och njutningsfull.

Vi vill ha framgång i vår karriär, ekonomi, hälsa, relationer och övrigt i livet. Det gör att vi kan ge mer av oss själva till världen.

Till din lycka och framgång!