Okategoriserade

5 skäl till att älska humanism

Jag älskar psykologi!

Därför har jag sedan 2009 gått utbildningar, läst böcker och lärt mig så mycket jag kan inom fältet.

Den filosofin som tilltalar mig till 100% är humanism.

Den första vågens psykologi kom från Freud med psykoanalysen. Fokus var på att utforska det undermedvetna i syfte att förstå sig själv.

Som motpol till det kom sedan andra vågens psykologi med behaviorism med Skinner och gänget. Där var fokus på omgivningens påverkan via förstärkning och bestraffning. Där slutade man fokusera på det undermedvetna och det inre.

Sedan kom tredje vågens psykologi med den kognitiva revolutionen samt humanistiska psykologin med Maslow, Rogers, Chomsky med flera.

I den tredje vågen inkluderade man perspektiven från första och andra vågen, samt utvecklar det framåt, så att människan mer ses som en helhet.

Och det var Maslow som var först med att studera den högt hälsosamma delen av människan, som han kallade för självförverkligande individer. Han och Carl Rogers revolutionerade sättet att se på människan vilket skapade den humanistiska psykologin.

5 anledningar till att älska humanism:

  1. Inom humanism utgår man från att människan är komplett i sin helhet, men att man kan befinna sig i sämre eller bättre känslotillstånd. Där inkluderas både vår mänskliga felbarhet OCH vår storhet.
  2. All annan psykologi inkluderas vilket löser upp motsättningar och antingen-eller-tänkande, och istället ser saker ur både-och.
  3. Det personliga egna ansvaret är i fokus. Att varje individ har ansvar för sina fyra inneboende förmågor vilket är att: tänka, känna, tala och agera.
    Det är också en motpol där en del i dagens samhälle försöker ”skydda” människor från ”obehagliga” saker och åsikter, istället för att stärka människor att hantera verkligheten på riktigt.
  4. Humanism utgår också ifrån att människan i grunden är god. Och att ”ondskefulla” handlingar är ett resultat av att en individ upplever att ett eller flera viktiga behov är hotade, och samtidigt tror att den bara har ett val att hantera det på.
  5. Extremt effektivt! Jag har prövat många andra metoder men humanistisk psykologi, i kombination med kognitiv psykologi, är det jag funnit bäst. Det finns en anledning till att de effektivaste metoderna som t.ex. NLP och Neuro-Semantik bygger på humanistiska principer.

Allt detta är filosofiska antaganden och inte någon absolut ”sanning”. Och det är den sanningen jag väljer att leva.

Därför är jag humanist!