Okategoriserade

Människans enda sanna frihet

De kan ta ifrån mig all frihet, men de kan inte få mig att hata dem – Viktor Frankl

Citatet ovan syftar till Frankl’s tid i koncentrationsläger under andra världskriget.

Han var under extrema förhållanden där han varje dag i flera år kämpade för sin överlevnad. Värre tillstånd är svårt att föreställa sig.

Han valde att behandla sin tid där som ett forskningsprojekt för hur vi människor agerar under sådana förhållanden.

Under sin tid där upptäckte han bland annat två saker:
För det första att de som hade något att leva för, en mening i sitt liv, tenderade att öka chansen för sin egen överlevnad.

Det andra är att vi människor, vilket är huvudtesen med inlägget, alltid har en frihet som ingen någonsin kan ta ifrån oss, hur mycket de än försöker.

Det är friheten att välja vår respons på det som sker.

Vår respons består av våra fyra inneboende förmågor:
Tänka
Känna
Tala
Agera

Ingen kan någonsin ”få” dig att tänka, känna, tala eller agera på ett visst sätt. Det kan upplevas som det, om man väljer att ge bort sin kraft.

Sanningen är att INGEN kan ta din respons ifrån dig.

Det är vår enda sanna frihet.

Hur använder du din frihet till att välja din respons?