Okategoriserade

Vem styr dig egentligen?

Många människor beter sig som om de är spratteldockor. Andra kan enkelt trycka på rätt knapp så hoppar de till.

Det var ett drivande mönster för mig tidigare. Att någon gjorde något som triggade en känsla, och jag reagerade utifrån den känslan. Jag upplevde inte att jag hade kontroll på mina reaktioner.

En dag insåg jag, att om inte jag har kontroll över mig själv, har någon annan det.

Jag insåg också att jag behövde ta ansvar för mina grundläggande förmågor av mitt tänkande, kännande, talande och agerande.

Ordet ansvar fick jag omvärdera. Ansvar betyder att ”svara an”, det vill säga att du har förmågan att svara/agera utifrån hur du själv väljer.

Då är det bara en fråga om att träna på att ha sund kontroll över mina förmågor.

Det har medfört att jag uppnått flera av mina drömmar, har fantastiska relationer med andra, god hälsa och lever ett passionerat liv.

Det är inte perfekt, då vi aldrig kan ha total kontroll hela tiden över vad vi tänker, känner, säger och gör. Men om jag väljer att inte ta ansvar, så ger jag fjärrkontrollen till andra. Jag blir som en spratteldocka.

Vill du vara en spratteldocka, eller vill du träna din förmåga att ”svara an”?