Okategoriserade

Vill du hålla alla möjligheter öppna?

Jag ska berätta varför de flesta människor inte når sina drömmar…

Vill du veta det? Är du beredd? Säkert?

För att de vägrar att hänge sig. De vägrar att ge sig själv ett commitment för att det ska hända.

Hur kommer det sig att de inte hänger sig?

En vanlig orsak är att man vill ”hålla alla möjligheter öppna”. Hur pass känner du igen dig i det?

Så var det för mig tidigare. Jag var så flexibel och öppen att det begränsade mig. Jag ville inte ta beslut för då sållade jag ju bort andra möjligheter.

Problemet med det tänkandet är att du stänger alla möjligheter att verkligen åstadkomma det du drömmer om.

Så om möjlighetstänkandet stänger våra mest meningsfulla möjligheter, vilket tänkande funkar bättre?

Tillåt dig att tänka i steg-för-steg, även kallat procedur-tänkande.

Först tänker du på alla möjligheter, som du redan gör, och brainstormar fram saker. När det är dags att gå till handling bryter du ner det i konkreta steg som du sedan gör. Tillåt dig att hänge dig och fullfölja tills du når fram.

Om du stöter på hinder och märker att planen inte fungerar som du tänkte, då kopplar du på ditt möjlighetstänkande igen för att kreativt lösa problemet.

Då använder du det bästa av båda världarna.

Nu när du ser det, vilka möjligheter öppnar nu upp sig för dig?