Skip to content

En av mina drivkrafter är rastlöshet!

Visste du att din rastlöshet är en självförverkligande drivkraft? När Abraham Maslow på 50- och 60-talet forskade på den ljusa sidan av människan, den självförverkligande människan, upptäckte han att de människorna använder sin rastlöshet som drivkraft framåt. De är inte mer rastlösa än andra, däremot anammar de den och använder den för att skapa positivaContinue reading “En av mina drivkrafter är rastlöshet!”