Skip to content

Alltid bra att spara pengar inför framtiden

Har ni tänkt på hur oviss framtiden är nuförtiden? Först kom Corona och nu är det problem med livsmedel som bara blir dyrare och dyrare. Detta måste ju också innebära att lönerna går upp. För om lönerna är detsamma så innebär detta att de fattiga blir fattigare och de rika blir rikare. Hur ska manContinue reading “Alltid bra att spara pengar inför framtiden”