Okategoriserade

Väntar du på den magiska nyckeln?

En del lever som om att de väntar på den magiska nyckeln som kommer att förändra precis ALLT.

De vill att förändringarna de vill ha ska ske enkelt och utan ansträngning.

Det är mänskligt att tänka så.

Det finns två problem med det tänkandet:

Det ena är att med den attityden kommer du stå kvar och stampa där du står. Den “magiska nyckeln” är helt enkelt att du bestämmer dig vart du ska och sedan agera konsekvent gentemot det målet. Eventuella problem hanterar du längs vägen.

Det andra är att även om den där magiska nyckeln fanns som gav dig det du ville ha enkelt och utan ansträngning, skulle du varken bli lyckligare av det eller bli mer framgångsrik.

Tydliga exempel är de extremt fåtal människor som vinner enorma summor pengar brukar i närapå alla fall vara tillbaka på samma nivå 3-4 år senare.

Om du inte gör jobbet för att komma fram kommer du aldrig att växa som människa in i de nya uppgifterna som kommer med framgångarna. Då missar du vägen dit där alla insikter och allt kul finns.

Sluta se dina mål som om att de är det centrala. Målet har du i syfte att ha en tydlig riktning framåt. Vägen är fortfarande viktigare än målet.

Tänker du vara den som väntar på den “magiska lösningen” eller se till att stå i orsak till att du kommer dit?