Okategoriserade

Jag älskar konkurrens

Vad betyder egentligen konkurrens?

En coach frågade mig för en kort tid sedan: hur ska jag lyckas bygga business när det finns så många konkurrenter på marknaden? Det är en rimlig fråga med tanke på hur många coacher det finns. Vad betyder konkurrens? Det betyder att du och en eller flera riktar sig till samma målgrupp och ger samma typ av tjänst eller produkt. 

Hur ser då marknaden ut? Är marknaden mättad?

Vi kan börja med att det är väldigt många där ute som behöver professionell coaching på hög kompetens-nivå. Så nej, marknaden är långt ifrån mättad. Det innebär att det finns gott om människor för alla coacher som håller hög nivå. Att ha en hög nivå som coach räcker dock inte för att försörja sig, du behöver också effektivt marknadsföra och sälja din coaching.
Jag är glad att det finns hög-kompetenta coacher inom samma nisch och målgrupp som Emma och jag har. De hjälper oss att bli bättre! T.ex. har vi Fredric Käld och Ulrica Käld som tillsammans hjälper coacher att bygga business. Vi har Henrik Schalén som hjälper coacher bemästra sina kommunikationsfärdigheter. Båda aktörerna är hög-kompetenta och ger massor av värde till sina klienter. Jag har en övertygelse om att de som ska komma till Emma och mig gör det, och de som ska komma till någon annan gör det. Och ingenting hindrar att människor kommer anlita olika coacher vid olika tidpunkter dessutom.

konkurrens

Vad tänker du om konkurrens?

Konkurrens är att ge alla konsumenter val när det gäller produkter och tjänster. Företag kan också tävla sinsemellan genom att lansera nya varor och tjänster och att hålla priserna nere. Alla ska dock ha samma villkor och det ska konkurrenspolitiken ta hand om. Då blir också alla företag effektiva och vi konsumenter får ett större utbud att välja emellan. Det gynnar alla.