Okategoriserade

MEDBEROENDE HAR BLIVIT EN NORM I SAMHÄLLET

En mycket oroande utveckling i samhället är att fler och fler åsikter av visst slag tystas ner.

Det spelar ingen roll alls vad du eller jag tycker om de åsikterna. Och det vore lika illa om det vore andra sidans åsikter som tystas.

Principen är att de åsikter som är ”obekväma” inte ska få höras.

Ett absurt exempel på det är Jordan Peterson som i några år tydligt sagt vad han tycker i en del frågor. Eftersom det strider mot det som är politiskt korrekt för stunden fick han ganska nyligen en dom att bli ”skolad i hur man uttrycker sig i sociala medier.”

Media och andra maktinstitutioner har fått för sig att man ska ”skydda” grupper som är ”utsatta”. Och man ska skydda dom genom att försöka bygga som ett ”kuddrum” där det ska slippa exponeras för ”obekväma” uttalanden.

Förutom att det är att håna de ”utsatta” grupperna så är det kontraproduktivt. Det är precis som att curla ett barn, de hålls svaga och oförmögna. Det är att vara medberoende.

Bättre är att stärka människor till att hantera verkligheten som den är, om man vill ha välmående individer och fungerande samhälle det vill säga.

Varför skriver jag detta inlägg?

Om man vill gå sin egen väg, uppnå sina drömmar och göra gott ifrån sig, behöver man bli vän med verkligheten. Det är då man kan göra positiva och hälsosamma förändringar. Det innebär att visa respekt för sina medmänniskor. Den största respekt du kan visa är att låta andra äga sina egna tankar, känslor, tal och beteenden. Man kan också använda cbd oljor mot ångest om man är i behov av det. 

När du ska ”skydda” i bemärkelsen som jag kritiserar i inlägget, är du direkt respektlös. Då säger du indirekt att personen eller gruppen är för svag för att klara av verkligheten.

Hur går dina reflektioner kring detta?