Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Varför beslut är viktigt

Vet du ett problem många människor har?

Det är att de är så fanatiska kring idén att de vill hålla alla möjligheter öppna. Därför vill de inte ta viktiga beslut för att komma till en högre nivå i sitt liv.

När du fattar beslut väljer du bort saker för att fokusera på det du beslutar dig för. Engelska ordet “decision” betyder “to cut”. Det vill säga att vi klipper av andra saker.

När jag beslutade mig för att starta ett företag för att hjälpa människor gå sin egen väg, tog jag bort möjligheterna att jobba 8–17 på ett jobb.

Om du beslutar dig för att träna 3 gånger i veckan behöver du ta det från annan tid som du väljer och prioriterar bort.

Är inte det bra att ha många möjligheter då, kanske du undrar!?

Saken är den att det är en illusion. Kravet att hålla möjligheterna öppna leder till en sak… att du missar alla möjligheter att förverkliga det som skulle ge dig tillfredsställelse och mening på djupet.

Jag själv ville tidigare hålla alla möjligheter öppna… tills jag insåg att det höll mig fast!

Ju mer du inser den paradoxen att beslut faktiskt ger dig möjligheter, desto mer meningsfullt kommer ditt liv att bli.

Det ger dig inte fler möjligheter överlag. Det ger dig däremot fler möjligheter att skapa det liv du drömmer om på riktigt.

Må du fatta kloka och kraftfulla beslut!

Avundsjuk eller avundfrisk?

Händer det att du ser andra som är mer framgångsrika än du… Och samtidigt låter du det göra att du tappar kraft och motivation av det?

”Alla andra är bättre än jag”, ”Vem är jag att tro att jag kan lyckas”, ”Jag borde ha kommit längre” kan det låta i huvudet.

Att lyssna på dessa tankar är väldigt effektiva för att sätta oss i sunkigt sinnestillstånd.

Saken är den att det INTE är andras framgångar som drar ner din energi. Det är HUR du tänker om andras framgångar.

Det finns tre typer av avund:

Avundsjuk: Att du känner avund och låter det sätta dig i ett ”sjukt” sinnestillstånd. Det är lätt att börja tänka att den andra har bara lyckats av x anledning. Att hon har haft det lätt i livet, han är en vit man, har bra genetik, hon är uppvuxen i en rik familj, eller annan ursäkt du kan komma på. Istället för att lära dig av hur den andra har gjort.

Missunnsam: Denna avundsjuka gör att du önskar att andra inte lyckades så bra, så att du kunde känna dig lite bättre. Känsla av förakt är vanligt, mot de framgångsrika och mot sig själv.

Om du dessutom agerar på denna känsla tenderar du att försöka få andra att ”hålla sig på mattan”.

Avundfrisk: Du väljer att se andras framgångar, gläds åt dem och frågar dig själv om du också vill lyckas med samma sak. Om du vill ha liknande framgång låter du det inspirera dig. ”Kan han/hon så kan jag”.

Kanske att du väljer att lära dig av den personen som en förebild, och framförallt att du väljer att agera för att också nå dit.

Det är mänskligt att vara i alla tre kategorier. Frågan är vilken du vill välja?

Recept för motgång och framgång

Vet du hur en del människor sliter hårt för att uppnå något, men ändå når de inte hela vägen fram?

De gör ju det man “borde” men ändå funkar det inte.

Om du också vill ha det resultatet så får du 5 enkla steg att följa:

 1. Ställ höga krav på dig själv.
 2. Säg till dig själv att du ”måste” agera snabbt och mycket.
 3. Slit häcken av dig för det har man ju hört är bra, eller hur?!
 4. När du är trött på grund av att du har överarbetat, säg till dig själv att du ”borde prestera bättre”.
 5. När du mår dåligt, tänk ”positivt”.

Den strategin är effektiv för att göra livet värre för dig själv, samtidigt som du mår sämre och sämre. Det är en logisk konsekvens.

Om du känner att du är lite småtrött på den strategin kan jag ge dig en annan, men bara om du vill.

Du kan alltid fortsätta med den ovan i 5 år till bara för att, vore inte det något? Eller varför inte 10 år till? Resten av livet?

Sanningen är den att det är enkelt att tro att det är så framgångsrika människor gör. De jobbar ju hårt, eller hur?

Den ljusa sidan av det hela är att de gör på ett TOTALT annorlunda sätt. Vill du veta hur?

Är du säker? Okej då!

Framgångsreceptet:

 1. Ha en tydlig riktning om vart du ska.
 2. Agera konsekvent. Slow and steady wins the race.
 3. Vila när du är trött och ta hand om dina behov.
 4. Ta hjälp av andra och se till att omge dig med människor som stärker dig.

Jag säger inte att du ska använda den här strategin istället, då kan det ju hända att du når dina drömmar och mår bra på vägen. Sånt vill vi ju inte ha!

Men om du skulle använda den strategin för 2022, hur skulle det göra skillnad för dig?

Bakom varje beteende finns ett behov

Har du ibland undrat varför en del människor kan bete sig illa?

Har du ibland undrat varför du gör saker du egentligen inte vill göra, t.ex. att distrahera dig med saker som inte tar dig närmare ditt mål?

Saken är den att du gör det för att ett eller flera behov hos dig inte är tillgodosedda.

Våra behov kommer att peta på oss när de är otillfredsställda.

När jag var yngre hade jag problem med min ilska. Antingen tryckte jag in den och skapade inre lidande, vilket gjorde mig till en dörrmatta.

Eller så kom det ut i verbal aggression i form av att jag skrek och sa elaka saker.

Det första gjorde jag i mer ytliga relationer, och då var behovet att känna mig accepterad, vilket var anledningen till att jag undvek ”konflikt”.

I nära relationer handlade det om behovet av kontroll.

När jag upptäckte behoven bakom kunde jag hitta nyckeln till förändring. Jag kände efter i hjärtat och upptäckte att om jag sätter gränser gentemot andra kommer de som betyder något på riktigt att vara kvar, och andra sorterar ut sig själva.

I nära relationer kom jag fram till att kontrollen hittar jag inombords och inte villkorat med en viss respons från andra. Då kunde jag släppa min verbala aggression som tidigare skapade massor av problem.

Vilka beteende har du som du vill sluta med?
Vilket eller vilka behov ligger bakom beteendet?

Människans enda sanna frihet

De kan ta ifrån mig all frihet, men de kan inte få mig att hata dem – Viktor Frankl

Citatet ovan syftar till Frankl’s tid i koncentrationsläger under andra världskriget.

Han var under extrema förhållanden där han varje dag i flera år kämpade för sin överlevnad. Värre tillstånd är svårt att föreställa sig.

Han valde att behandla sin tid där som ett forskningsprojekt för hur vi människor agerar under sådana förhållanden.

Under sin tid där upptäckte han bland annat två saker:
För det första att de som hade något att leva för, en mening i sitt liv, tenderade att öka chansen för sin egen överlevnad.

Det andra är att vi människor, vilket är huvudtesen med inlägget, alltid har en frihet som ingen någonsin kan ta ifrån oss, hur mycket de än försöker.

Det är friheten att välja vår respons på det som sker.

Vår respons består av våra fyra inneboende förmågor:
Tänka
Känna
Tala
Agera

Ingen kan någonsin ”få” dig att tänka, känna, tala eller agera på ett visst sätt. Det kan upplevas som det, om man väljer att ge bort sin kraft.

Sanningen är att INGEN kan ta din respons ifrån dig.

Det är vår enda sanna frihet.

Hur använder du din frihet till att välja din respons?

Vikten av att tillåta alla känslor

En sak som skapar massor av problem för människor är att de inte tillåter att känna vissa känslor.

De ”tål inte” att känna t.ex. ilska, sorg, skam eller annan ”negativ” känsla.

Det medför att de har svårare att hantera livet och verkligheten, och ett hinder från att leva fullt ut.

De senaste veckorna har jag av olika skäl haft mycket känslor i omlopp. En del sorg, viss frustration, saknad, längtan och ibland även euforisk glädje.

Det har stundvis känts tungt.

Alla känslor jag har känt har varit logiska utifrån omständigheterna som har varit.

Tack och lov har jag tillåtit alla känslor vilket har gjort att det har känts bra även när det känts tungt. När jag tillåter känslorna får jag mer kontakt med min inre visdom och möjliggör insikter och sunda beslut.

Att tillåta känslor gör att vi blir mer emotionellt intelligenta. Emotionell intelligens (EQ) förutspår framgång långt mycket mer än IQ.

Dessutom finns det guld att hämta i våra känslor, om vi bara lyssnar tillräckligt noga.

Ilska ger oss ett tecken på att vi upplever att någon går över våra gränser och värderingar för vad som är okej enligt oss. Superviktigt!

Sorg hjälper oss att komma över och släppa taget om något vi upplever oss ha förlorat. Oerhört värdefullt.

Varje känsla har ett syfte.

MEN om vi försöker trycka undan känslor känns de bara värre. Då skapar de självsaboterande känslotillstånd istället för en känsla som får komma och gå.

Vilka känslor ”tål” du inte?

Vilka känslor vill du inte veta av?

Hur skulle det vara om du omfamnade dina känslor?

5 skäl till att älska humanism

Jag älskar psykologi!

Därför har jag sedan 2009 gått utbildningar, läst böcker och lärt mig så mycket jag kan inom fältet.

Den filosofin som tilltalar mig till 100% är humanism.

Den första vågens psykologi kom från Freud med psykoanalysen. Fokus var på att utforska det undermedvetna i syfte att förstå sig själv.

Som motpol till det kom sedan andra vågens psykologi med behaviorism med Skinner och gänget. Där var fokus på omgivningens påverkan via förstärkning och bestraffning. Där slutade man fokusera på det undermedvetna och det inre.

Sedan kom tredje vågens psykologi med den kognitiva revolutionen samt humanistiska psykologin med Maslow, Rogers, Chomsky med flera.

I den tredje vågen inkluderade man perspektiven från första och andra vågen, samt utvecklar det framåt, så att människan mer ses som en helhet.

Och det var Maslow som var först med att studera den högt hälsosamma delen av människan, som han kallade för självförverkligande individer. Han och Carl Rogers revolutionerade sättet att se på människan vilket skapade den humanistiska psykologin.

5 anledningar till att älska humanism:

 1. Inom humanism utgår man från att människan är komplett i sin helhet, men att man kan befinna sig i sämre eller bättre känslotillstånd. Där inkluderas både vår mänskliga felbarhet OCH vår storhet.
 2. All annan psykologi inkluderas vilket löser upp motsättningar och antingen-eller-tänkande, och istället ser saker ur både-och.
 3. Det personliga egna ansvaret är i fokus. Att varje individ har ansvar för sina fyra inneboende förmågor vilket är att: tänka, känna, tala och agera.
  Det är också en motpol där en del i dagens samhälle försöker ”skydda” människor från ”obehagliga” saker och åsikter, istället för att stärka människor att hantera verkligheten på riktigt.
 4. Humanism utgår också ifrån att människan i grunden är god. Och att ”ondskefulla” handlingar är ett resultat av att en individ upplever att ett eller flera viktiga behov är hotade, och samtidigt tror att den bara har ett val att hantera det på.
 5. Extremt effektivt! Jag har prövat många andra metoder men humanistisk psykologi, i kombination med kognitiv psykologi, är det jag funnit bäst. Det finns en anledning till att de effektivaste metoderna som t.ex. NLP och Neuro-Semantik bygger på humanistiska principer.

Allt detta är filosofiska antaganden och inte någon absolut ”sanning”. Och det är den sanningen jag väljer att leva.

Därför är jag humanist!

Egentligen är vi lika varandra

En väldigt fascinerande sak är att varje människa är unik. Och bland det bästa jag vet är att förstå någon på djupet och hur han eller hon fungerar.

Något som är lika fascinerande sak är att vi samtidigt är väldigt lika. Vi kan ha olika bakgrund, kultur, uppväxt, genetik, kön, personlighet o.s.v. OCH samtidigt är vi likadana.

Vi har samma typer av behov och likadana funktioner i kropp och sinne. Känslor, längtan och smärta. Vi vill ha en meningsfull vardag, nära och kära omkring oss, tillräckligt trygg och stabil grund och behöver få känna oss sedda och uppskattade.

Ju mer jag inser våra likheter och unikhet, desto mer uppskattar jag människor.

Det finns en tröst i att vi egentligen är lika varandra. Bara att vi kan råka glömma bort det ibland.

Skillnaden mellan framgång och lycka

Många blandar ihop lycka med framgång.

De är inte motsatser heller, det är bara två helt olika saker.

Framgång får vi genom att vi uppnår saker. Vi vill till ett ställe och vi lyckas ta oss dit.

Lycka är ett underbart tillstånd när vi känner att livet är underbart. Framgång spår ingenting av vår lycka, förutom väldigt kortsiktigt.

Den ungerska professorn Mihaly Csikszentmihalyi forskade på lycka. Han upptäckte att vi är som lyckligast när vi är närvarande och engagerade i det vi gör. Det är det som kallas för flow.

Flow är ett naturligt tillstånd som vi upplever då och då. Det bästa med flow är att vi kan träna oss själva i att kliva in i det när vi önskar.

Ska vi välja lycka eller framgång?

Svaret är enkelt: båda!

Vi vill ha mål att sträva emot och på det sättet öka vår livskvalitet och standard. På vägen till våra framgångar vill vi vara närvarande och engagerade och ha flow så ofta det går. Flow:et kommer dels hjälpa oss effektivare gentemot vår framgång OCH gör vägen dit meningsfull och njutningsfull.

Vi vill ha framgång i vår karriär, ekonomi, hälsa, relationer och övrigt i livet. Det gör att vi kan ge mer av oss själva till världen.

Till din lycka och framgång!

Från söndagsångest till söndagsglädje!

Brukar du ha ångest inför arbetsveckan?

Söndagsångest är så vanligt att vi sällan ifrågasätter sundheten i det.

Själv hade jag tidigare söndagsångest inför varje arbetsvecka.

Jag jobbade på ställen där jag inte trivdes, men det var tillräckligt bekvämt för att inte orka göra något åt saken.

En dag ställde jag frågan till mig själv: Varför ska jag tolerera att känna ångest inför arbetsveckan?

Det gjorde att jag fattade beslutet: Aldrig mer söndagsångest!

Det gjorde att jag sökte och hittade ett väldigt bra jobb hösten 2016. Plötsligt kände jag glädje för mitt jobb och tyckte om att arbeta där. Jobbade där fram till sista april i år.

Tack vare det upphörde även min söndagsångest.

MEN det var inte där min riktiga passion låg.

Efter några år frågade jag mig själv: ”Hur skulle jag kunna ha ett liv där jag varje söndag, inte bara slipper ångest, utan längtar efter arbetsveckan?”

Och då insåg jag att jag skulle köra mitt eget företag på heltid med att hjälpa människor gå sin egen väg och älska vägen de valt!

Och här står jag idag! Varje söndag kollar jag igenom min planering för veckan med ett leende på läpparna.

Från söndagsångest till söndagsglädje.

Det började med beslutet att vägra söndagsångest!

Till startsidan