Skip to content

Från söndagsångest till söndagsglädje!

Brukar du ha ångest inför arbetsveckan? Söndagsångest är så vanligt att vi sällan ifrågasätter sundheten i det. Själv hade jag tidigare söndagsångest inför varje arbetsvecka. Jag jobbade på ställen där jag inte trivdes, men det var tillräckligt bekvämt för att inte orka göra något åt saken. En dag ställde jag frågan till mig själv: VarförContinue reading “Från söndagsångest till söndagsglädje!”

Smärta och längtan för att komma framåt

Det finns två mekanismer som utger motivation. Dels kommer motivation ifrån att man vill komma från någonting. Det vill säga att något är smärtsamt nog för att vilja göra något åt saken. Hotivation brukar vi kalla det i dagligt tal. Andra motivationsdrivkraften är att styras av längtan till någonting. Det vill säga att något ärContinue reading “Smärta och längtan för att komma framåt”