Ariane de Bonvoisin – De första 30 dagarna

Har du något område inom personlig utveckling där du skulle vilja genomföra en förändring?

Ariane de Bonvoisin – De första 30 dagarna
Ariane de Bonvoisin – De första 30 dagarna

Denna bok ger dig möjligheten att utvecklas enklare än du tidigare trott. Här kommer en sammanfattning av de 9 principer som Araine menar utgör en bas för personlig utveckling och möjliggör förändring (varje princip utgör ett kapitel i boken):

1) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen har positiva trosatser. Utmana dig själv just nu till att utveckla nya föreställningar: om dig själv, om förändringen du vill ta tag i, och om livet i allmänhet. Ingenting kommer att ha större inverkan på hur du rör dig genom en förändring.
2) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att förändring alltid innebär något positivt i deras liv. Varje förändring har en gåva. Även om det är naturligt att tycka att det är svårt att ändras så är det är viktigt att komma ihåg att det alltid finns två sidor av varje mynt och att något positivt alltid kommer att inträffa. Detta är den absolut viktigaste tron för dig under de första trettio dagarna av en förändring.
3) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att de är starka och kan ta sig igenom vad som helst. Du är mycket starkare, mycket smartare och mycket mer intuitiv än du någonsin har fått höra från någon annan. Du är mer motståndskraftig och mer kraftfull. När du verkligen känner och tror detta så kommer du att kunna gå igenom vilken förändring som helst – även den svåraste man kan ana.
4) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att varje utmanande känsla de känner inte kommer att stoppa dem och kommer leda sig själva till positiva känslor som hjälper dem att må bättre. Negativa känslor kan göra det svårare för oss att genomföra en förändring, medan positiva känslor kan hjälpa oss att gå igenom en förändring på ett enklare, snabbare och mer medvetet sätt.
5) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att ju snabbare de accepterar förändringen, desto mindre smärta och svårighet kommer de att känna. Släpp tanken på hur livet ska vara. Acceptera situationen som den är, då har du paradoxalt nog också lättare att förändras!
6) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen använder frågor och ord som ger de energi, tänker bättre tankar och uttrycker sina känslor. När du har fastnat som mest, fundera på hur du kan tala med andra ord, tänk en något bättre tanke, och komma i kontakt med hur du mår. Detta kan medföra att du kommer tillbaks på banan på bara några minuter!
7) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen vet att de är anslutna till något som är större än de själva. När allt omkring dig förändras, leta efter den del av dig som inte ändras. Den del som är lugn, centrerad och alltid där.
8) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen är inte ensamma; de omger sig med personer som hjälper dem och som har rätt trosatser och kompetenser. De skapar en miljö som främjar deras förändring. En av våra största brister som människor är att vi ofta tänker att vi är ensamma. Oavsett situation så finns det alltid, alltid någon som kan hjälpa.
9) Personer som framgångsrikt utvecklas personligen handlar. De har en plan och vet hur de ska ta hand om sig själva. Ageranden kommer i många former. Vissa är stora och uppenbara, vissa är så små att man kan tro att de är irrelevanta. Men för varje god handling du tar så har du tagit ett beslut om att gå vidare. Detta ger en signal till både dig själv (medvetet och undermedvetet) och till din omgivning att du menar allvar!

”The First 30 Days” är en självhjälpsbok skriven av Ariane de Bonvoisin som fokuserar på att hantera förändringar och övergångar i livet. Boken ger råd och verktyg för att navigera genom nya situationer och utmaningar på ett effektivt sätt.

”The first 30 days” är en självhjälpsbok skriven av Ariane de Bonvoisin som fokuserar på hur man kan skapa positiva förändringar i sitt liv under de första 30 dagarna. Boken ger läsaren verktyg och råd för att ta kontroll över sitt liv och skapa en mer meningsfull och lycklig tillvaro.

Man kan använda ethereum time för att skapa en struktur och rutin under de första 30 dagarna av en förändringsprocess. Genom att sätta upp specifika mål och tidsramar kan man använda ethereum time för att hålla sig själv ansvarig och motiverad att fortsätta arbeta mot sina mål. Ethereum time kan vara ett effektivt verktyg för att skapa en positiv förändring och ta kontroll över sitt liv.

 

Fundera nu kring vilken av de nio principerna som du kan dra större nytta av? Hur kan du göra det mer konkret? Gör det nu!