Skip to content

Alltid bra att spara pengar inför framtiden

Har ni tänkt på hur oviss framtiden är nuförtiden? Först kom Corona och nu är det problem med livsmedel som bara blir dyrare och dyrare. Detta måste ju också innebära att lönerna går upp. För om lönerna är detsamma så innebär detta att de fattiga blir fattigare och de rika blir rikare. Hur ska manContinue reading “Alltid bra att spara pengar inför framtiden”

En av mina drivkrafter är rastlöshet!

Visste du att din rastlöshet är en självförverkligande drivkraft? När Abraham Maslow på 50- och 60-talet forskade på den ljusa sidan av människan, den självförverkligande människan, upptäckte han att de människorna använder sin rastlöshet som drivkraft framåt. De är inte mer rastlösa än andra, däremot anammar de den och använder den för att skapa positivaContinue reading “En av mina drivkrafter är rastlöshet!”

Blir du sänkt av problem som inte inträffat ännu?

Alltför många vågar inte sträva efter det de drömmer om. Vet du varför? För att de målar upp scenarion i sitt huvud om framtida problem som kan komma av att sträva dit. De kanske ser andra som är där de själva vill vara, och tänker att de aldrig skulle kunna hantera de problem som förebildenContinue reading “Blir du sänkt av problem som inte inträffat ännu?”