Skip to content

Måste du släppa tvivel innan du strävar mot dina mål?

Problemet med många är att de tror att de måste sluta tvivla på sig själva innan de ska agera till sina mål. När vi strävar efter viktiga mål kommer det att vara utanför vår komfortzon, vilket är läskigt. Saken är den att när du går utanför din komfortzon är det vanligt att vi känner tvivel.Continue reading “Måste du släppa tvivel innan du strävar mot dina mål?”

Borde du vara nöjd men ändå inte är det?

Alltför många människor känner brist på meningsfullhet. De känner kanske att livet generellt är bra och att de “borde” vara nöjda, ändå kommer meningsfullheten krypande. Varför är det så? Det handlar om att vi har två drivkrafter som styr våra beslut. En av dem är drivkraften efter trygghet, den andra efter växande. Trygghet driver ossContinue reading “Borde du vara nöjd men ändå inte är det?”

Alltid bra att spara pengar inför framtiden

Har ni tänkt på hur oviss framtiden är nuförtiden? Först kom Corona och nu är det problem med livsmedel som bara blir dyrare och dyrare. Detta måste ju också innebära att lönerna går upp. För om lönerna är detsamma så innebär detta att de fattiga blir fattigare och de rika blir rikare. Hur ska manContinue reading “Alltid bra att spara pengar inför framtiden”