Gratis strategisamtal

Vi klargör vad du vill uppnå, varför det är viktigt, vad som hindrar dig och ditt nuläge i förhållande till det du önskar uppnå.

Det kan handla om områden som relationer, ekonomi, hälsa, personlig kontroll och/eller kraft och vad du vill bidra med till världen.

Samtalet sker via telefon och är 45 minuter långt. Du kommer att gå härifrån med mer klarhet och riktning i livet.

Du anmäler dig till detta samtal genom att skicka ett mail till per.hed@hedcoaching.se, alternativt ring eller sms:a till 073-402 91 96.

”Skillnaden mellan en effektiv och en mindre effektiv coach är hur mycket tid man lägger på att vässa hantverket i Coaching och att utveckla sig själv så man kan möta ”vem som helst” i ett samtal.

Är man rädd för sina egna emotioner, brister, begränsningar Mm är man inte effektiv och det skapas en övre gräns för hur långt klienten kan utvecklas med den coachen.

Jag kan säga både av egen erfarenhet och vad jag sett demonstreras många gånger – Per är effektiv och fokuserad oavsett vad som presenteras och har lagt många timmar både på egen utveckling och på att vässa hantverket.” – Patrik Fordell, Trainer inom Neuro-Semantik och enhetschef