Hur vet man om man har AD/HD?

Att veta om man har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kan vara en komplex process eftersom symptomen kan variera och överlappa med andra tillstånd.

Hur vet man om man har AD/HD? Halva hjärnan är alltid någon annanstans när folk pratar med en.
Hur vet man om man har AD/HD? Halva hjärnan är alltid någon annanstans när folk pratar med en.
Det är viktigt att få en professionell utvärdering av en läkare eller psykolog för en korrekt diagnos.
Här är en översikt över de steg och kriterier som används för att diagnostisera ADHD:

1. Känn till symptomen

ADHD delas in i tre huvudtyper beroende på vilka symptom som är mest framträdande:

a) Ouppmärksamhet:

 • Svårigheter att hålla uppmärksamheten på uppgifter eller lekar.
 • Gör ofta slarvfel i skolarbete eller andra aktiviteter.
 • Verkar inte lyssna när man talar direkt till dem.
 • Följer inte instruktioner och misslyckas med att slutföra skolarbete eller arbetsuppgifter.
 • Svårigheter att organisera uppgifter och aktiviteter.
 • Undviker eller ogillar uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning.
 • Tappar ofta bort saker som behövs för uppgifter och aktiviteter.
 • Är lättdistraherad av yttre stimuli.
 • Är ofta glömsk i dagliga aktiviteter.

b) Hyperaktivitet/impulsivitet:

 • Fipplar eller plockar ofta med händer eller fötter, eller vrider sig i stolen.
 • Har svårt att sitta stilla på en plats.
 • Springer eller klättrar ofta omkring i situationer där det är olämpligt.
 • Har svårt att leka eller engagera sig lugnt i fritidsaktiviteter.
 • Är ofta ”på språng” eller beter sig som om de är ”drivna av en motor”.
 • Pratar överdrivet mycket.
 • Kastar ofta ur sig svar innan frågor är färdiga.
 • Har svårt att vänta på sin tur.
 • Avbryter eller inkräktar ofta på andras samtal eller spel.

2. Självutvärdering

Om du känner igen dig i flera av dessa symptom, kan det vara bra att göra en självutvärdering. Det finns också online-verktyg och självtest som kan ge en första indikation. Kom ihåg att dessa inte är definitiva diagnosverktyg utan bör följas upp med professionell hjälp.

3. Sök professionell hjälp

För en officiell diagnos är det viktigt att träffa en läkare, psykolog eller psykiater som är specialiserad på ADHD. Processen kan inkludera:

 • Anamnes: Intervju om dina symtom, din medicinska och psykosociala historia.
 • Observationer: Din beteende kan observeras direkt eller genom rapporter från föräldrar, lärare, eller andra personer i din omgivning.
 • Formella tester: Psykologiska tester och bedömningar kan användas för att utesluta andra tillstånd och bekräfta ADHD.

4. Differentialdiagnos

ADHD-symtom kan överlappa med andra tillstånd som ångest, depression, sömnstörningar, inlärningssvårigheter och mer. En noggrann utvärdering hjälper till att identifiera om ADHD är den primära orsaken till symtomen eller om det finns andra bidragande faktorer.

5. Diagnoskriterier enligt DSM-5

En officiell diagnos av ADHD görs ofta med hjälp av kriterier från DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). För att få diagnosen måste symtomen ha funnits i minst sex månader och påverka funktionsförmågan negativt i två eller flera miljöer (t.ex. hemma, i skolan eller på jobbet). För vuxna kan kriterierna anpassas något.

6. Behandling och hantering

Om du får en ADHD-diagnos, finns det flera behandlingsalternativ som kan hjälpa:

 • Medicinsk behandling: Läkemedel som stimulerande medel eller icke-stimulerande medel kan användas för att förbättra koncentration och minska hyperaktivitet och impulsivitet.
 • Terapi: Kognitiv beteendeterapi (KBT) och annan terapi kan hjälpa till att hantera symtom och utveckla strategier för att förbättra funktionsförmågan.
 • Livsstilsförändringar: Strukturerade rutiner, regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kost och sömnvanor kan också vara till hjälp.

Att förstå och hantera ADHD är en process som kräver tid och ansträngning, men med rätt stöd och strategier kan individer med ADHD leva fullvärdiga och framgångsrika liv.

Casinon utan svensk licens

Du kan också tjäna pengar till klassen om du vill. Du kan också tjäna pengar till laget genom att sälja böcker om personlig utveckling  eller kaffe som är bra för hälsan genom Jerlegårsdbutik. Genom att köpa kaffe online kan du koppla av medans du säljer böckerna. Samt det går även bra att tjäna pengar till föreningen om du jobbar ideellt med någon typ av sådan verksamhet.

Bor du i Uppsala behöver anlita en SEO byrå Uppsala kan du kontakta SEO byrån Kronprinsessan

Dessutom är det värt att notera att CBD olja Sverige kan vara ett populärt tillskott som man kan köpa hem och ha som dekoration samt för nyttans skull.