Okategoriserade

Var en omtänksam egoist

En vanlig idé är att egoism och altruism är två motsatser. Då är man antingen är egoistisk och självcentrerad eller altruistisk och omtänksam. Det är en falsk motsättning!

Att göra något av egoistiska skäl betyder att du gör något för din egen vinning. Altruistiska skäl att du gör något för någon annans vinning.

Problemet med att dela upp dessa koncept i motsatser är att vi förvränger verkligheten i ett antingen-eller-tänkande. DÅ är det lätt att tro att man måste välja mellan den ena eller den andra. Det blir som en “regel” att man inte kan vara egoistisk och altruistisk samtidigt.

Den idylliska bilden

Den idylliska bilden av altruisten är hon eller han som gör något för andra och inte vinner något på det själv. Gärna att personen till och med uppoffrar något och förlorar på det.

En person som gör något med syfte att hjälpa andra utan egen vinning, vinner ändå själv på att göra det. Även om personen utåt sett inte verkar vinna något på det kommer personen troligtvis känna glädje, meningsfullhet eller annan positiv känsla av att göra gott för andra människor. Då har ju personen också vunnit, eller hur?

En del menar till och med att vi alla endast är egoister av just den anledningen att vi vinner eller iaf potentiellt också vinner av att hjälpa andra. Samtidigt kan de flesta skilja på någon som gör något av egoistiska skäl och samtidigt skor sig på andras bekostnad, jämfört med exemplet ovan.

Ett annat sätt att se på saken är att istället för att sträva efter att vara så omtänksam och altruistisk du kan, att du strävar efter vinna/vinna. Om dina handlingar har som syfte att både du och den/de andra ska vinna på det som görs, så ökar chansen att du gör gott för andra, mår bra själv och står för dina värden. I ett vinna/vinna-tänkande så har du tagit det bästa ur egoism och altruism.

Abraham Maslow studerade högst hälsosamma människor. En sak han fann gemensamt var att de integrerade både egoism och altruism.

Egoism och altruism är varken positiva eller negativa i sin natur. Endast vid överdrift av den ena eller den andra blir det negativt. Integrera båda två istället!